др Гордана Ковачек Станић, редовни професор

Gordana Kovaek Stani

др Гордана Ковачек Станић, редовни професор

 

Проф. др Гордана Ковачек Станић је дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду 1981. (9,13). Судијски приправник у Општинском суду у Новом Саду од 1982. до 1983. када је положила правосудни испит. Магистрирала (1987.) на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, радом "Материнство као елемент породичног статуса", а докторирала (1991.) на Правном факултету Универзитета у Београду, тезом "Остваривање родитељског права - односи личне природе". На Правном факултету у Новом Саду се запослила 1984. као асистент. Изабрана у звање доцента 1992, ванредног професора 1997, редовног професора  2002. Предаје на Општем смеру, Смеру унутрашњих послова (предмети: Породично и Наследно право), мастер студијама (Упоредно породично право) и докторским студијама (Брачно и партнерско право, Упоредно дечје право). На Природно-математичком факуктету на мастер студијама предаје предмет Грађанскоправни аспекти биомедицинског зачећа.

Проф. др Гордана Ковачек Станић је била председник Правно-економског савета Секретаријата за науку и технолошки развој ИВ Војводине (два мандата).  Члан је Одбора Одељења за друштвене науке Матице српске (три мандата), члан Одбора за пронаталитету популациону политику Новог Сада (два мандата), члан Комисије за популациону политику АП Војводине. Од 2004-2006. члан Савета Универзитета, од 2002. члан Наставно-научног већа Правног факултета, Експерт за друштвене науке Дунавске ректорске конференције. Члан Стручног већа CAESAR-a Унив. у Новом Саду. Члан Стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Унив. у Н. Саду (2005-2007 и од 2007-2016, два мандата). Члан пројектног тима за израду Нацтра Породичног закона Србије (2002.-2004. године), Породични закон је усвојен 17. фебруара 2005. године; члан пројектног тима за израду Теза за Закон о равноправности полова; који је усвојен 2009, члан радне групе за израду Закона о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце и о признању и извршењу одлука о старању о деци Министарства правде (2008-). Учествовала у изради Програма демографског развоја Војводине, при Секретаријауту за демографију, породицу и друштвену бригу о деци АП Војводине, који је усвојен 2004. године.

Професор Гордана Ковачек Станић је учествовала  у оквиру Erasmus + teaching program у Лисабону, Nova Univ. (2017), Риму, Sapienza (2017) и Марибору, Univ. оf Maribor (2018). Била је на стручном усавршавању на Freie University у Берлину,  DAAD program (2010); нa  Faculty of Social Sciences and Law, Bristol, Unitet Kingdom, у оквиру европског програма Coimbra (2003); нa Faculty of Law, Rutgers, SAD, у оквиру програма Balkan Law School Linkage Initiative (2002); нa Faculty of Law, Cambridge у оквиру пројекта преко Британског савета (1996 и 1997); као докторант била је на четворомесечном студијском боравку на Правном факултету Универзитета у Упсали, Шведска (1989.). као постдипломац похађала је курс међународног приватног права на Академији за међународно право у Хагу, Холандија (1982.).
 
Професор Гордана Ковачек Станић је била руководилац пројекта Правног факултета у Новом Саду „Биомедицина, заштита животне средине и право“, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја  Србије (2011-2019); руководлац пројекта Правног факултета у Новом Саду  „Правно уређење биомедицински асистираног зачећа у домаћем правном систему и у европској перспективи“, под покровитељством Секретаријата за науку и технолошки развој Извршног већа Војводине (2006. - 2008.), те руководилац пројекта Практично правно образовање -правне клинике (2001-2004.). Учествовала је у европскоман  пројекту Common Core in European Private Law 2007 –2019; те у билатералном пројекту Србија – Словенија (Правни факултет у Марибору, Правни факултет у Београду 2004 – 2005). Учествовала је у већем броју домаћих пројеката.

Проф. др Гордана Ковачек Станић је члан Executive Board of Directors International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family,  члан   Academic Network on Family Law in Europe (FL-EUR); члан   je  International Society of Family Law, члан   je  World Association for Medical Law, члан   je European Law Institute.


Говори енглески, а служи се италијанским, француским и руским језиком.

Професор Гордана Ковачек Станић је учествовала са радовима на многим домаћим конференцијама, те следећим међународним: конференције у организацији International Society of  Family Law у: Прагу, 1998; Tossa de Mar,  2003; Пекингу, 2004; Salt Lake City,  2005; Chester,  2007;  Тел Авиву, 2009; Nasau, Бахами; 2011 Лиону,  2011; Бруклину (2013); Амстердам, (2017); Тел-Авив, (2019); конференције у организацији International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family у: Nju Jorku, (2013); La Coruna,  (2014); Тел-Авив, (2015), Марибор (2019); у организацији  the World Association for Medical Law у Венецији (2016),  Meдицина и право  у Марибору (2006, 2008, 2010, 2012, 2018).


Проф. др Гордана Ковачек Станић је аутор следећих уџбеника и монографија:

Гордана Ковачек Станић: Упоредно породично право, 2002.

Гордана Ковачек Станић: Продично право, партнерско, дечје и  старатељско право, 2007, 2009, 2014.

Гордана Ковачек Станић: Правни израз родитељства, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1994.

Гордана Ковачек Станић: Право детета да зна своје порекло, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1997,

Гордана Ковачек Станић: Легислатива о људској репродукцији уз биомедицинску помоћ, Нови Сад, Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2008,

Проф. др Гордана Ковачек Станић је аутор више од 100 научних чланака у домаћим часописима као што су: Зборник Матице српске за друштвене науке, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, Становништво, Анали

Правног факултета у Београду, те чланака у међународним часописима и монографијама:

Gordana Kovaček Stanić, Child in a Single (Absent) Parent Family: Maintenance and Family Home, in Verschraegen, B., (ed.): Family Finances, Beč, Jan Sramek Verlag, 2009.

Gordana Kovaček Stanić, Self-Determination Principle in Family Law: The Serbian Family Act 2005, in Hober, K., (Ed.): Uppsala Yearbook of East European Law 2005, London.

Gordana Kovaček Stanić, Self-determination in Parent-Child Relationships in Serbia and Montenegro, in Miquel Martín-Casals, Jordi Ribot Igualada (Ed.): T

Gordana Kovaček Stanić, Тhe Role of Self-determination in the Modernisation of Family Law in Europe, Girona, Documenta Universitaria, 2006.

Gordana Kovaček Stanić,: Exercise of the Parental Right: the New Serbian Law on Family 2005 in the Light of a Case before Supreme Court of Serbia, in Wardle, L. D., Williams, C. S., (Ed.): Family Law : Balancing Interests and Pursuing Priorities, New York, William S. Hein & Co., Inc. Buffalo, 2007,.

Gordana Kovaček Stanić, Child in a Single (Absent) Parent Family: Maintenance and Family Home, in Verschraegen, B., (ed.): Family Finances, Beč, Jan Sramek Verlag, 2009.

Gordana Kovaček Stanić, Consequence of Divorce: Contacts Between Child and Parent (and Other Persons), Divorce - Causes and consequences, Peking, 2004.

Gordana Kovaček Stanić, Same-sex Union: A Comparison of the Various European Legal Concepts, in Colloquium on Marriage "Marriage and quasi-marital relationships in Central and Eastern Europe", Provo, BYA Academy Publishing SAD, 2008.

Gordana Kovaček Stanić: Multicultural Vojvodina: Influences on the formation and dissolution of marrige,  Essays in honour of Penelope Agallopoulou, T. II, Atina, Sakkoulas Publishers, 2011.

Gordana Kovaček Stanić: Serbia- Family Home, In: Panforti M. D., Valente, C., (Ed.): Rapporti familiari ed esigenze abitative, Modena, Mucchi, 2012.

Gordana Kovaček Stanić: Family Аutonomy in Contemporary Parent-Child Relations, International Journal of the Jurosprudence of the Family Vol 1, 2010.

Gordana Kovaček Stanić: State Regulation of Surrogate Motherhood: Liberal or Restrictive Approach, The International Journal of Jurisprudence of the Family, 2013, No 4, pp. 35-57.

Gordana Kovaček Stanić: Civil Aspects of International Child Abduction: Insight from Serbia, Family Law Quarterly, 2014, No 2, pp. 283-297.

Gordana Kovaček Stanić: Comparative Analysis of ART in the EU: Cross-border Reproductive Medicine, Medicine, law & society, 2015, No 8.

Gordana Kovaček Stanić: Autonomy of the Child in Contemporary Family Law (Serbian Concept), Lex Familiae - Revista Portuguesa de Direito da Família, 2009, Vol. 6, No 1

Gordana Kovaček Stanić: Personal Relationship between the Child and his/her Grandparents in Comparative Family Law, H. Fulchiron (ed.): Solidarities between Generations, Brussels, Bruylant, 2013, pp. 407-421,

Gordana Kovaček Stanić, Sandra Samardžić: Assisted Reproductive Technologies: New Family Forms and Welfare of Offspring in Comparative Family Law;  Family Law and Family Realities, C.Rogerson, M.Antokolskaia, J.Miles, P. Parkinson, M. Vonk (Eds.), Hague, Eleven, 2019, 235-250.

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 200 гостију и нема пријављених чланова