Уџбеници

Нова издања

Pravo privrednih drustava Socijalna patologija    KPP1     Pravo medjunarodne prodaje

Списак издања Центра за издавачку делатност која се налазе у малопродаји са ценама:

 

Ценовник ажуриран: 25. април 2017  
     
Шифра Назив Цена са ПДВ
9788677741013 УПРАВНО ПРАВО 3 - 2013 450.00 Дин.
00000413 АРБИТРАЖНИ СПОРАЗУМ 270.00 Дин.
00000048 ФИН.ПЕНЗ.И ИНВАЛ. ОСИГУРАНЈЕ 430.00 Дин.
9788680769875 ХАРМОН.И УНИФИКАЦИЈА ГРАЂ.ПРАВА 430.00 Дин.
9788677741129 ВЛАДАВИНА УСТАВА ИЛИ УСТАВНОГ СУДСТВА 800.00 Дин.
9788677741433 ПРАВО МЕЂУНАРОДНЕ ПРОДАЈЕ 1,000.00 Дин.
9788677741341 УГОВОРИ ТРГОВИНСКОГ ПРАВА 650.00 Дин.
9788677741372 УВОД У ПРАВО 1,200.00 Дин.
9788677741730 УВОД У СИСТЕМ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА - 2016 1,450.00 Дин.
9788690781706 МОДЕЛИ ИСТРАЖ. ПОСТУПКА 500.00 Дин.
9788677741440 ПРАВОСУДНЕ ПРИЛИКЕ НА ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ 800.00 Дин.
9788677741167 ИСТОРИЈА ДРЖ.И ПРАВА 1 - 2013 700.00 Дин.
9788677741488 МИТ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА 1,000.00 Дин.
9788677741242 УПРАВНО ПРАВО 1 - 2013 550.00 Дин.
9788677741464 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 1,200.00 Дин.
9788677741525 ОСНОВИ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ 2015 1,200.00 Дин.
9788677740139 АРБИТРАЖНИ СПОРАЗУМ 350.00 Дин.
9788677741556 ПОСТУПАК ПРЕД АПЕЛАЦИОНИМ И КАСАЦИОНИМ СУДОМ 800.00 Дин.
9788677740481 ПОРОДИЧНО ПРАВО-ПРВО ИЗДАЊЕ 1,100.00 Дин.
9788677740337 ПОС.КРИВ.ПОСТ.ЗА ОРГ.КР 800.00 Дин.
9788677740795 СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЛИЧНОСТИ И ОБЈЕКАТА 660.00 Дин.
9788677741709 УПРАВНО ПРАВО 1 - 2016 700.00 Дин.
9788677740634 УПРАВНО ПРАВО 3-2010 450.00 Дин.
9788677741310 ДОКАЗНЕ РАДЊЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 650.00 Дин.
9788677740108 УСТАВНО ПРАВО П.Д. 350.00 Дин.
9788677741563 КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - 2015 1,800.00 Дин.
9788677740351 ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 400.00 Дин.
9788677741662 АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ ЗАКОНА... 600.00 Дин.
9788677741587 БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ 1,400.00 Дин.
9788677741211 УПРАВНО ПРАВО  3 - 2013 450.00 Дин.
9788677740740 ИСТ.ПОГЛЕД НА СИСТ.ПРАВА 290.00 Дин.
9788677741723 САВРЕМЕНА ЕВИДЕНЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ 900.00 Дин.
9788677741204 UPRAVNO PRAVO 2 - 2013 870.00 Дин.
9788677740887 РИМСКО ПРАВО 2011 1,200.00 Дин.
9788677741501 РАДНО ПРАВО 2015 1,500.00 Дин.
9788677741273 ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА 1,200.00 Дин.
9788677741686 ПРАВА ГРАЂАНА И ДРЖАВНА УПРАВА 550.00 Дин.
9788677741006 КОНТРОЛА ПОЛИЦИЈЕ И СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ 800.00 Дин.
9788677741020 МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО 2012 1,500.00 Дин.
9788677741181 ГРАЂАНСКО ПРАВО 2012 1,200.00 Дин.
9788677741280 БЕЗБЕДНОСНА КУЛТУРА 1,000.00 Дин.

Издаваштво

Правни факултет у Новом Саду има развијену издавачку делатност. Још првих година након оснивања улагани су значајни напори да се студентима обезбеди уџбеничка литература и да се путем одговарајућих публикација јавност упозна са резултатима тимских и индивидуалних научних истраживања наставника и сарадника. 

Године 1966. покренут је часопис Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, који од објављивања без прекида излази у 3 годишње свеске. На његовим страницама објављују се научни есеји, чланци, расправе, коментари, прикази, библиографије и остали прилози наставника и сарадника новосадског Правног факултета, као и радови аутора са других домаћих и страних високих правних школа. Избор текстова врше Редакциони одбор и главни уредник часописа. Садашњи уредник часописа је доц. др Драгиша Дракић. 

Досадашњи уредници Зборника радова Правног факултета у Новом Саду: Проф. др Владимир Капор (1966), проф. др Никола Воргић (1967-1968), проф. др Милош Стеванов (1969-1973), проф. др Боривоје Пупић (1974-1976), проф. др Милијан Поповић (1977-1983), проф. др Станко Пихлер (1984-1988), проф. др Момчило Грубач (1989-1991), проф. др Јован Мунћан (1991-1999), проф. др Милијан Поповић (1999–2003) и проф. др Родољуб Етински (2003-2007). 

Правни факултет од 1990. године има сопствени Центар за издавачку делатност који објављује уџбенике, приручнике и научне монографије наставника и сарадника Правног факултета у Новом Саду према плану и програму који сваке године утврђује Издавачки савет. Чланови Издавачког савета су: проф. др Ђорђе Попов, проф. др Срђан Шаркић и проф. др Бернадет Бордаш. Издавачки савет поред наведена три изабрана члана чине и два члана по функцији: декан Правног факултета и управник Центра за издавачку делатност. 
Факултетске публикације се продају у скриптарници и посредством књижарске мреже. Осим тога, скриптарница за потребе студената обезбеђује уџбенике и приручнике других издавача. 

У скриптарници раде референти Радивој Малешевић и Жељко Мирић. 
Радом Центра за издавачку делатност, као и скриптарницом која је у њеном саставу, руководи управник – проф. др Љубомир Стајић (до 2009. године ову функцију је обављао проф. др Ранко Кеча). Секретар Центра је проф. др Владимир Марјански.

Лист студената Правног факултета у Новом Саду

Остали бројеви

Информатор

Опширније: Информатор

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду

Zbornik 150

Од 1966. године Факултет издаје тромесечни научни часописЗборник радова Правног факултета у Новом Саду. На његовим страницама објављују се научни есеји, чланци, расправе, коментари, прикази, библиографије и остали прилози наставника и сарадника новосадског Правног факултета, као и радови других домаћих и страних аутора. Радови објављени у часопису садрже сажетке и кључне речи на српском и енглеском језику. Избор текстова врше Редакциони одбор и главни уредник часописа. Садашњи уредник Зборника радова Правног факултета у Новом Саду је проф. др Слободан Орловић.Досадашњи уредници Зборника радова Правног факултета у Новом Саду: Проф. др Владимир Капор (1966), проф. др Никола Воргић (1967–1968), проф. др Милош Стеванов (1969–1973), проф. др Боривоје Пупић (1974–1976), проф. др Милијан Поповић (1977–1983), проф. др Станко Пихлер (1984–1988), проф. др Момчило Грубач (1989–1990), проф. др Јован Мунћан (1991–1997), проф. др Милијан Поповић (1998–2003), проф. др Родољуб Етински (2004-2006) и проф. др Драгиша Дракић (2006-2013).

 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ И ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА

* GUIDE FOR AUTHORS AND CITATION GUIDELINES

* DIE ANWEISUNG FÜR AUTOREN UND REGELN ÜBER DAS ZITIEREN

ОБРАЗАЦ РЕЦЕНЗИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА ЗА ЗБОРНИК

LATINIČNO IZDANJE ZBORNIKA

Уредник Зборника: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Zbornik 150

Segedisnki zbornik

2018.


Зборник 1

 

2017.


Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3 том 1

Зборник 3 том 2

Зборник 4

Правни аспекти биомедицине и заштите животне средине

2017.

Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније - тематски зборник - 2017.

 

2016.


Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

Зборник 4

Зборник сажетака са научне конференције - јан. 2016.

Зборник сажетака са научне конференције - мај 2016.

Зборник сажетака са научне конференције - нов. 2016.

 

2016.

Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније - тематски зборник - 2016.

 

2015.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

Зборник 4

2015.

Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније - тематски зборник - 2015.

2014.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

Зборник 4

2014.

Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније - тематски зборник - 2014.

2013.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

Зборник 4

2013.

Хармонизација српског и мађарског права са правом Европске уније - тематски зборник - 2013.

2012.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

Зборник 4

2011.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

Зборник 4

2010.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

2009.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

2008.

Зборник 1-2

Зборник 3

2007.

Зборник 1-2

Зборник 3

2006.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3

2005.

Зборник 1

Зборник 2

Зборник 3
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 235 гостију и нема пријављених чланова