English  uk copy 

 

RSS сервисне информације

Sep 14

Распоред испитивача по учионицама за октобарски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 14.09.2018. године

Последње ажурирање: 17.09.2018. године (14:55)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- проф. др Горан Милошевић за петак 21.9.2018 год. мења сатницу из Пореског права са 11,00 сати на 10,00 сати

- мења се сатница почетка испита код проф. др Драгана Милкова за уторак, 18. септембар 2018. године.  Испит ће уместо у 10,00 почети у 16,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 21 (I спрат)

- Мењају се термини почетка испита из предмета Наследно право код проф. Јелене Видић Трнинић заказани за датуме: четвртак 20.09.2018., уторак 25.09.2018., среда 26.09.2018., четвртак 27.09.2018., и петак 28.09.2018. год. у Катедри за радно и социјално право, тако да се досадашњи термин почетка испита, који је био предвиђен за 09:00 часова, МЕЊА  у нови термин почетка испита за 8:00 часова.

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

Служба за наставу

Школска година: 2017/18

Испитни рок: Октобарски (редован)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за понедељак, 17. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Маринковић Душан

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Тубић Бојан

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Херцег Ђорђе

13:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Основи информационих система (писмени испит)

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

10:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за уторак, 18. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Маринковић Душан

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право

Шкулић Милан

16:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Криминалистичка техника и тактика

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за среду, 19. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава; Привредно право
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Вуковић Раденко

15:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Правна медицина

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кековић Зоран

10:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

Маринковић Душан

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Марјански Владимир

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Финансијско право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

Херцег Ђорђе

09:30

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система (писмени испит)

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

08:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за четвртак, 20. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Реторика

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право

Етински Родољуб

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Марјански Владимир

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије
Мастер студије: Економика Европске уније

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за петак, 21. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Дивљак Драго

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно привредно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Орловић Слободан

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за суботу, 22. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Лазић Радојица

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности; Организација и надлежност служби безбедности

Мартиновић Александар

10:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Уставна заштита људских права

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за понедељак, 24. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Зуковић Слађана

14:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Социјални рад са породицом

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Породично право

Маринковић Душан

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Николић Душан

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Грађанско право – одабране теме

Радовановић Сања

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право
Докторске студије: Неважност уговора

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Трговина људима

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент

Тубић Бојан

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за уторак, 25. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

08:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за среду, 26. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Реторика
Мастер студије: Историја политичких и правних теорија

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Римско право

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Драган

08:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Безбедност саобраћаја

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Марјански Владимир

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Орловић Слободан

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право

Симовић Дарко

10:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Мастер студије: Безбедност и људска права

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Докторске студије: Упоредно уставно право земаља Европске уније

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 1 МПП

09:30

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

08:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за четвртак, 27. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Привредно право
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву
Докторске студије: Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

Етински Родољуб

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Марјански Владимир

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Орловић Слободан

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Докторске студије: Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 3 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА
за петак, 28. септембар 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дивљак Драго

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право

Ђундић Петар

09:30

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Докторске студије: Међународно приватно право - одабране теме

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право; Породично право
Мастер студије: Упоредно породично право

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

09:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право
Докторске студије: Банкарско право - продубљени курс - банкарско уговорно право

Мартиновић Александар

10:00

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Заштита тајних података

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Финансијско право ЕУ; Основи економије

Милошевић Горан

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право

Пајтић Бојан

08:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Радовановић Сања

09:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине
Докторске студије: Право животне средине

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Станаревић Светлана

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Безбедносна култура

Тубић Бојан

10:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународна купопродаја робе; Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Докторске студије: Упоредно уставно право земаља Европске уније

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Author: Милан Бабић Датум последње измене среда, 19 септембар 2018 09:50 Погодака: 3891
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 66 гостију и нема пријављених чланова