English  uk copy 

 

RSS сервисне информације

Nov 16

Распоред испитивача по учионицама за новембарски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 16.11.2018. године

Последње ажурирање: 16.11.2018. године (17:35)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- нема

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

Служба за наставу

Школска година: 2018/19

Испитни рок: Новембарски (додатни)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 19. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Вуковић Раденко

15:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Правна медицина

 

Јашаревић Сенад

10:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Радно право; Социјално право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 20. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Радно право

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 МПП

09:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 21. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

11:45

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Дивљак Драго

11:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Радовановић Сања

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

 

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Уставно право

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 22. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Кнежевић Марко

12:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Марјански Владимир

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право
Мастер студије: Финансирање тероризма

 

Ристивојевић Бранислав

11:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право

 

Стајић Љубомир

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент; Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката

 

Тубић Бојан

18:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 23. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бован Саша

12:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

 

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

 

Марјански Владимир

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава; Привредно право

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 24. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Тубић Бојан

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 26. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

14:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

 

Деретић Наташа

14:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Римско право

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Радно право; Социјално право

 

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

 

Мартиновић Александар

10:00

Судница (I спрат)

Основне студије: Наука о управи

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

 

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 27. новембар 2018. године

 

испитивач

време

просторија

испит из предмета

 

Бркић Снежана

10:45

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

 

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

 

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право

 

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Радно право; Социјално право

 

Јовановић Драган

08:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Безбедност саобраћаја

 

Кнежевић Марко

14:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

 

Ковачек Станић Гордана

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Породично право

 

Кулаузов Маша

14:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1

 

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

 

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије

 

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Трговина људима

 

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

 

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

 

Испитивач 1 МПП

15:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

 

 

Author: Милан Бабић Датум последње измене петак, 16 новембар 2018 17:37 Погодака: 329
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 38 гостију и нема пријављених чланова