Обавештење о припремној настави за правосудни

icon1

Правни факултет у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду

ОРГАНИЗУЈЕ

ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ

за полагање писаног дела правосудног испита

III циклус

 

Циљ и садржај наставе

Правосудни испит представља круну стручног усавршавања правника и неопходан услов за све правосудне професије (судије, адвокати, јавни бележници, јавни извршитељи, јавни тужиоци, државни правобраниоци). Састоји се из писаног и усменог дела, при чему се писани део односи на решавање практичних задатака из кривичног и грађанског права.

Настава је конципирана тако да се кандидатима сврсисходно пренесу знања и вештине писаног решавања задатака из кривичног и грађанског права – пре свега кроз писање пресуда, али и важних поднесака (правни лекови, оптужница у кривичном поступку, тужба у парничном поступку). Кроз комбинацију теоретског и практичног приступа кандидати се оспособљавају да суштински овладају релевантном материјом и техником писаног решавања задатака. Акценат је на теоријски фундираном приступу, који омогућава да кандидати буду у стању да самостално решавају различите правне проблеме. Циљ је, другим речима, стицање функционалног знања, а не стицање множине примера и мустри.

Предавачи

Настава је поверена врсним стручњацима из праксе, судијама који у свом раду поступају у кривичним, односно грађанским стварима.

-          Светлана Томић Јокић, судија, дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 1983. године. Изабрана за судију Општинског суда 1994, за судију Окружног суда у Новом Саду 2004. Била је судија Вишег суда у Новом Саду од 2010. до 2015. године када је изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду. Тренутно је Председник Кривичног одељења Апелационог суда у Новом Саду.

-          Др Бојан Божовић, судија Основног суда у Новом Саду; годишњим распоредом послова распоређен је у Одељење радних спорова. Дипломирао је 2005. године на Правном факултету у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду, где је 2008. године завршио и мастер студије. Докторирао је на Правном факултету у Београду 2017. године са темом „Радни и социјални судови – друштвена улога и оправданост увођења у правосудни систем Републике Србије“ (ментор: проф. др Бранко Лубарда, судија Европског суда за људска права у Стразбуру).

Припремна настава:

План припремне наставе – укупно 24 часа (8 термина по 3 часа).

Програм –обухвата материју кривичног и грађанског права. Полазницима је обезбеђен програмски материјал.

Почетак наставе – среда, 20.01.2021. у 18 сати – компјутерска учионица бр. 2 на I спрату (поред свечане сале и суднице)

Прибор за наставу – С обзиром на концепт програма, кандидати треба да имају сопствене преносне рачунаре. Правни факултет је обезбедио коришћење 15 лаптоп рачунара за оне полазнике који не поседују сопствени.

Приликом пријаве, полазници треба да назначе да ли поседују свој рачунар или не, и за првих 15 кандидата који означе да не поседују, организатор програма ће обезбедити коришћење рачунара.

Мере заштите

Настава ће се одвијати у учионици која по својим димензијама омогућава да учесници буду на прописаном растојању уз све мере заштите.

Сви учесници су дужни да се од уласка у зграду Факултета придржавају прописаних мера (ношење заштитних маски, допуштање мерења телесне температуре, дезинфекција руку)

Накнада за Припремну наставу18.000,00 динара. За полазнике који су студије завршили на Правном факултету у Новом Саду цена је 12.000,00 динара.

Број полазника ограничен на 50.

Пријављивање се врши преко Интернет сајта факултета преко овог линка.

Рок за пријаву:  18. 01. 2021. до 14:00 сати

 

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 73 гостију и нема пријављених чланова