English  uk copy 

 

The Legal Aspects of Migrations in the Region – the Balkan route

Dear Colleagues,

Three parallel conferences on migrations will be held at the University of Novi Sad, at the end of February 2018.

The first, global conference under the title Migrations – Impacts, Law, and Spatial Planning is organized by the University of Novi Sad – Center for Strategic and Advanced Studies and International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights – PLPR on 20 February 2018.

The second conference is organized by Inter-Department Center for migrations and international cooperation for sustainable development in Trieste and Center for Strategic and Advanced Studies of the University of Novi Sad on 19 February 2018.

The third conference The Legal Aspects of Migrations in the Region – the Balkan route is organized by the Faculty of Law University of Novi Sad on 20 February 2018.

The conferences are organized at the same time bearing in mind their thematic connection.

We are pleased to invite you to participate in the conference dedicated to the legal aspects of migration that will be held at the Faculty of Law of the University of Novi Sad.

Online registration form is available at https://goo.gl/forms/WHeDwDsC3bO5cq8m2

Respectfully,

Prof. Dušan Nikolić, Ph.D.                                                  Prof. Ljubomir Stajić, Ph.D.

Rector of the University of Novi Sad                                    Dean of the Faculty of Law

 

Правни аспекти миграција у региону – балканска рута

Поштоване колегинице и колеге,

На Универзитету у Новом Саду ће се крајем фебруара 2018. године одржати три паралелне научне конференције посвећене миграцијама.

Прва, глобална конференција под називом Migrations – Impacts, Law, and Spatial Planning организују Универзитет у Новом Саду – Центар за стратегијске и напредне студије и Међународна академска асоцијација за просторно планирање, право и својинске односе (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights – PLPR) од 19. до 23. фебруара 2018. године.

Другу конференцију организују Интердепартмански центар за миграције и међународну сарадњу за одрживи развој Универзитета у Трсту и Центар за стратегијске и напредне студије Универзитета у Новом Саду 19. фебруара 2018. године.

Трећу конференцију Правни аспекти миграција у региону – балканска рута организујe Правни факултет Универзитета у Новом Саду 20. фебруара 2018. године.

Скупови су организовани у исто време имајући у виду тематску повезаност конференција.

Са посебним задовољством вас позивамо да учествујете на конференцији посвећеној правним аспектима миграција која ће се одржати на Правном факултету Универзитета у Новом Саду.

Онлајн регистрациони формулар је доступан на адреси: https://goo.gl/forms/WHeDwDsC3bO5cq8m2

С поштовањем,

Проф. др Душан Николић                                                   Проф. др Љубомир Стајић

Ректор Универзитета у Новом Саду                                     Декан Правног факултета

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Organizational Issues.docx)Organizational Issues.docx 58 kB
Download this file (Организациона питања.docx)Организациона питања.docx 493 kB

Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична срадња

image-0.02.01.5757d5e391bdffff8750ee1460bf17107b5c4ee3a11265d7965a6f96741b138a-V 1Дана 6. јуна 2016. године на Правном факултету у Сегедину, Мађарска, одржана је научна конференција пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична срадња“. Поред колега са Правног факултета у Сегедину, са наше стране, као представници катедри, учествовали су: проф. др Зоран Арсић, проф. др Иштван Фејеш, проф. др Сенад Јашаревић, проф. др Сања Ђајић, проф. др Магдолна Сич, проф. др Слободан Орловић и доц. др Атила Дудаш. Учесници су саопштили реферате и учествовали у дискусији коју је водио декан Правног факултета у Сегедину, image-0.02.01.fefbe12f2887b386a423db7e4460c93e30dbcd9ff79b9606d805180d1625d14b-Vпроф. др Јожеф Хајду (Hajdú József).

Сви овогодишњи научни радови у оквиру пројекта биће публиковани у посебном зборнику.

 

Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња

P4175758P417576817. априла 2015. године Правни факултет у Новом Саду је био домаћин међународне научне конференције у оквиру пројекта „Хармонизација српског и мађарског (домаћег) права са правом Европске уније и прекогранична сарадња“ реализованог од стране Правног факултета у Новом Саду и Правног факултета у Сегедину. На конференцији су представљени резултати истраживања у трећој години пројекта, од стране професора са правних факултета у Сегедину и Новом Саду. Конференцију су отворили декан Правног факултета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча и декан Правног факултета у Сегедину проф. др Јожеф Хајду.“ 

Научни скупови

Правни факултет у Новом Саду је био домаћин више великих стручних и научних скупова у чијем раду су учествовали професори и истраживачи са многих домаћих и страних универзитета. Овом приликом поменућемо само неке. 

Законодавни поступак и казнено законодавство

У оквиру Канадског пројекта за реформу правосуђа у Србији (Canada-Serbia Judicial Reform Project) у организацији канадске владе и Канадске агенције за међународни развој (Canadian International Development Agency – CIDA) и Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије на Правном факултету у Новом Саду, 22-24. април 2009. године, одржан је семинар „Законодавни поступак и казнено законодавство“, као један од пет који су одржани на државним правним факултетима широм Србије.

Учесницима семинара међу којима су били студенти основних и мастер студија нашег Факултета, обратили су се Isabeau Vilandre, директор Канадског пројекта за реформу правосуђа у Србији и проф. др Станко Бејатовић, председник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу и декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу.

Своје радове презентовали су: проф. др Зоран Стојановић, са Правног факултета Универзитета у Београду; Јанко Лазаревић, председник Кривичног одељења Врховног суда Србије; мр Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца; проф. др Станко Бејатовић; проф. др Милан Шкулић, са Правног факултета Универзитета у Београду; доц. др Бранислав Ристивојевић, са Правног факултета Универзитета у Новом Саду; др Горан Илић, председник Удружења јавних тужилаца Србије; проф. др Снежана Соковић, са Правног факултета Универзитета у Крагујевцу; проф. др Снежана Бркић, са Правног факултета Универзитета у Новом Саду;  проф. др Војислав Ђурђић, са Правног факултета Универзитета у Нишу.

Учесницима су уручени сертификати за учешће на семинару, а сви радови штампани су у зборнику радова под насловом „Законодавни поступак и казнено законодавство“.

Двестота годишњица Првог српског устанка

Јануара 2005. године одржан је научни скуп на којем су изложени резултати рада на научноистраживачком пројекту Поводом обележавања двестоте годишњице Првог српског устанка (1804-2004) и изградње модерне српске државе и правног система. Скуп је одржан у четири секције, формиране према сродним темама.

Заштита животне средине – Могућност формирања правних клиника у Србији

Септембра 2004. године на Правном факултету у Новом Саду је одржан међународни семинар под називом: Заштита животне средине – Могућност формирања правних клиника у Србији у организацији Правног факултета у Новом Саду и Public Interest Law Iniciative центра, одељења Универзитета Колумбија у Будимпешти. Циљ семинара је био да се отвори дискусија о моделима правних клиника везаним за питања заштите човекове околине и могућностима успостављања партнерских односа универзитета и невладиног сектора на овом плану као једног од начина развијања друштвене и правне свести о овим изузетно важним питањима. На семинару су учествовали: проф. др Душан Николић, Правни факултет у Новом Саду, проф. др Олга Цвејић-Јанчић, Правни факултет у Новом Саду, проф. др Родољуб Етински, Правни факултет у Новом Саду, др Раденка Цветић, Правни факултет у Новом Саду, Бојан Тубић, асистент-приправник, Правни факултет у Новом Саду, проф. др Ед Лојд, Универзитет Колумбија у Њујорку (САД), Лусин Ховханисијан, директор PILI центра у Будимпешти, мр Марија Лукић, консултант, PILI центар, Енико Сигети, сарадник, PILI  центар, Оливера Радовановић, директор Зелене мреже Војводине, Наташа Ђерег, Зелена мрежа Војводине, Душко Медић, Зелена мрежа Војводине, Слободан Пузовић, покрајински Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Оливера Тешић, покрајински Секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој, Оливера Стамески, одборник Скупштине града, Петер Ваго, адвокат, Институт за екологију и одрживи развој у Будимпешти, Вероника Влачкова, асистент, Правни факултет у Оломуцу (Чешка Република), Мартин Фадрњи, адвокат.

Универзалне карактеристике и регионалне и националне специфичности организованог криминалитета

У оквиру традиционалне сарадње катедри за кривично правне науке правних факултета у Новом Саду, Сегедину, Темишвару и Печују, септембра 2004. године одржан је међународни интеркатедарски скуп на тему: “Универзалне карактеристике и регионалне и националне специфичности организованог криминалитета”. У раду су учествовали представници катедри за кривично право и кривично процесно право Правног факултета у Новом Саду, Печују, Сегедину и Темишвару: проф. др Мило Бошковић, проф. др Иштван Фејеш, проф. др Станко Пихлер, др Снежана Бркић, мр Бранислав Ристивојевић, мр Татјана Лукић, мр Драгиша Дракић и Милена Павловић из Новог Сада; др Ласло Татар (Dr. Tátar László) и др Бенце Месарош (Dr. Mészarós Bence) из Печуја; проф. др Ференц Нађ (Prof. Dr. Nagy Ferenc) , др Јанош Лукач (Dr. Lukács János), др Жолт Сомора (Dr. Szomora Zsolt), др Јудит Ковач (Dr. Kovács Judit) из Сегедина; проф. др Виорел Пашка (Prof. Dr. Viorel Pasca), др Лучијан Берчеа (Dr. Lucian Bercea), др Ралука Берчеа (Dr. RalucaBercea) и др Флавиу Циопек (Dr. Flaviu Ciopec) из Темишвара.

Скуп је отворио проф. др Душан Николић, декан Правног факултета у Новом Саду. Скупу су присуствовали и представници Адвокатске коморе Војводине, Општинског и Окружног суда и Тужилаштва у Новом Саду. Представљено је укупно 15 реферата на ову тему који ће бити објављени у посебном издању Зборника Правног факултета у Новом Саду. На крају рада скупа закључено је да се наредни одржи маја 2005. године на Правном факултету у Темишвару са темом "Прекогранични криминалитет, кривичноправни и криминолошки проблеми". 

Правно образовање у Европи: Прва конференција декана правних факултета централне и источне Европе

Од 28. до 30. маја 2004. године Правни факултет у Новом Саду је у сарадњи са Мрежом универзитета централне и источне Европе (Central and Eastern UniversityNetwork – CEEUN) организовао Прву конференцију декана правних факултета и директора научних института централне и источне Европе на којој су учествовали представници универзитета из Венеције, Болоње, Падове, Удина, Беча, Граца, Будимпеште, Печуја, Мишколца, Букурешта, Темишвара, Клужа, Београда, Крагујевца и Новог Сада. На Конференцији је донета одлука о формирању Мреже правних факултета централне и источне Европе (Central and Eastern University Network – CEELF.NET) у оквиру које ће се реализовати различити облици регионалне сарадње, усмерени на хармонизацију правног образовања.

Стручни скуп декана, продекана и шефова катедара правних факултета Србије 

Крајем маја 2003. наш факултет је организовао стручни скуп декана, продекана и шефова катедара свих правних факултета Србије на ком је анализирана проблематика правног образовања у Републици. Учесници скупа су издали заједничко саопштење које је касније названо Новосадска декларација о реформи правног образовања у Србији. У том документу изложена је стратегија стварања отвореног образовног простора у Републици. 

IX Колоквијум романиста централне и источне Европе и Азије 

Од 24. до 26. октобра 2002. године на Правном факултету у Новом Саду одржан је IX Колоквијум романиста централне и источне Европе и Азије на ком је учествовало око седамдесет врхунских специјалиста за римско право из више европских и азијских земаља. 

Колоквијум романиста има двадесетпетогодишњу традицију. Одржава се у трогодишњим интервалима сваки пут у другој земљи. Први је одржан 1977. године у Лајпцигу, а домаћин претходног, осмог, из 2000. године, био је Правни факултет у Владивостоку. Активности професора који се окупљају на овом колоквијуму усмерене су на подизање квалитета универзитетске наставе и на афирмацију вредности европског континенталног правног система који је утемељен на римском праву.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 61 гостију и нема пријављених чланова