Одржан студентски вебинар на тему брака, ванбрачне заједнице и истополне заједнице у Словенији, Хрватској и Србији

important main

У оквиру Мреже професора средње Европе (Central European Professors' Network) коју координира Институт за упоредно право Ференц Мадл (Ferenc Mádl Institute of Comparative Law) дана 19. 10. 2021. одржан је студентски вебинар са темом Брак, ванбрачна заједница и истополна заједница у Словенији, Хрватској и Србији.

Модератори вебинара су биле проф. др Гордана Ковачек Станић са Правног факултета у Новом Саду, проф. др Сузана Краљић са Правног факултета у Марибору и проф. др Александра Кораћ Граовац са Правног факултета у Загребу, а излагања су имали студенти из Србије, Словеније и Хрватске. Студенти Правног факултета у Новом Саду који су излагали на вебинару су Лазар Шеик, Сања Алексић и Марија Лукић. Лазар Шеик је имао излагање о браку, Сања Алексић о ванбрачној заједници, а Марија Лукић је говорила о  истополној заједници.

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије [шк. 2021/22 - I уписни рок]

Vazna informacija 1У прилогу можете погледати коначну ранг листу за упис на докторске студије.

Упис кандидата са коначне ранг листе обавиће се у понедељак, 18. октобра 2021. у учионици 9 (I међуспрат) у периоду од 08,00 до 12,00 сати и 12,30 до 15,00 сати.

Документација која се подноси приликом уписа:
- оверене фотокопије диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању (уколико већ приликом конкурисања није дата оверена копија) - за сваки ниво студија који није завршен на Правном факултету у Новом Саду;
- фотокопије диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању (оверено);
- фотокопија извода из матичне књиге рођених (не треба да буде оверена) уз стављање оригинала на увид (без обзира на датум издавања);
- две фотографије (3,5 х 4,5 цм);
- доказ о уплати школарине (уплатница);
- комплет за упис купити у скриптарници (садржи обрасце и индекс).

Напомена: Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 100.000,00 дин, а други део у износу од 50.000,00 дин. приликом овере зимског семестра. Текућ рачун Факултет 840-1627666-13 - позив на број 117401 по моделу 97.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2021-DAS-1UR-KRL.pdf)2021-DAS-1UR-KRL.pdf 51 kB

Научна и стручна сарадња Правног факултета у Новом Саду са Научно-стручним друштвом за управљање ризицима у ванредним ситуацијама из Београда и Руско-српског хуманитарног центра у Нишу

Дана 13.10.2021. године представници Правног факултета Универзитета у Новом Саду, Декан проф. др Бранислав Ристивојевић и др Иван Милић су заједно са доц. др Владимиром Цветковићем са Факултета безбедности Универзитета у Београду, посетили Руско-српски хуманитарни центар (РСХЦ) у оквиру будуће међународне научне и стручне сарадње.
Приликом посете представници су разговарали о различитим модалитетима међусобне сарадње у циљу унапређења безбедности грађана у области катастрофа. Сарадња би требало да резултира и иновирањем наставног програма смера Право, безбедност и унутрашњи послови најновијим научним и практичним сазнањима у области заштите од катастрофа.

Nis2021

Конкурс за упис на мастер академске студије права у шк. 2021/2022. години

 

important main
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

 Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

 Телефон: 021/6350-377

 Факс: 021/450-427

 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10

 Жиро рачун: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


1. Број слободних места за упис студената:

 

На факултет се може уписати укупно 275 студената, и то:

  - 45 студената чије се образовање финансира из буџета и

 - 230 самофинансирајућих студената

 На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право

30

135

165

86.000

1.200

Право, безбедност и унутрашњи послови

15

95

110

86.000

1.200

Укупно

45*

230

275

*Напомена: Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у студије у статусу студената чије су студије финансиране из буџета Аутономне покрајине Војводине имају право да се у школској 2021/2022. години упишу применом афирмативних мера у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета на факултетима Универзитета у Новом Саду на којима су завршили основне академске студије, а у складу са програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно припадника ромске националности.

2. Услови конкурисања:

  На прву годину мастер академских студија, може да се упише лице које је завршило одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом.

Без додатних услова, на студије се може уписати:

 а) лице које је стекло диплому (дипломираног правника) на правном факултету чији је оснивач Република Србија;

 б) лице које је завршило правни факултет чији је оснивач Република Српска;

 в) лице које је завршило правни факултет акредитован у другој држави, уз претходну нострификацију дипломе. 

 Мастер академске студије могу уписати и лица која су дипломирала на сродним факултетима друштвено-хуманистичких наука чији је оснивач Република Србија и Република Српска.

 Кандидати пријављени на Конкурс који не испуњавају услове за упис могу да стекну право уписа на мастер академске студије након положене разлике у испитима, а на основу претходне одлуке Комисије за разматрање и одлучивање о испуњености услова за мастер студије.

Напомене:

 -          Приликом пријаве на Конкурс кандидат се опредељује за један студијски програм.

 -          За потребе провере испуњености услова конкурисања кандидати који студије нису завршили на Правном факултету у Новом Саду достављају план и програм завршеног студијског програма и уверење о положеним испитима.

 -          Кандидати који нису завршили студијски програм 4+0 већ нпр. 3+1 треба за сваки завршени студијски програм посебно да доставе потврду о укупној дужини трајања студијског програма (према статуту високошколске установе), датуму уписа и датуму завршетка студијског програма, као и дужину студирања на студијском програму изражену у броју месеци. 3. Полагање пријемног испита

 Полагање пријемног испита није предвиђено.

4. Конкурсни рок:

  Први конкурсни рок:        

 -         Пријављивање кандидата: 6, 7. и 8. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 12. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 14. октобар 2021. године

 -         Упис: 15. и 18. октобра 2021. године

Други конкурсни рок:       

 -         Пријављивање кандидата: 22. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 26. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 28. октобар 2021. године

 -         Упис: 29. октобар 2021. године

5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 -          Образац П-2 (пријавни лист - купује се у скриптарници);

 -          диплома и додатак дипломи о стеченом високом образовању;

 -          лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;

 -          доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница). б) Документација која се подноси приликом уписа:

 -          за припаднике српског народа из суседних земаља (укључујући и Републику Словенију) оверену изјаву, на територији општине у којој живе, да су српске националне припадности;

 -          оверена фотокопија* дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању;

 -          студентска књижица (индекс);

 -          две фотографије (3,5 х 4,5 цм);

 -          доказ о уплати накнаде за упис (буџетски);

 -          доказ о уплати школарине (уплатница), за самофинансирајуће студенте.

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

6. Новчане накнаде:

-          за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара (плаћају сви);

 -          за полагање разлике у испитима: 10.000,00 динара (по испиту);

 -          накнада за упис 6.900,00 (плаћају само буџетски);

 -          школарина: 86.000,00 динара (плаћају само самофинансирајући).

Напомене:

 -          Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 48.000,00 дин, а други део у износу од 38.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.

 -          Накнада за осигурање лица укључена је у цену школарине, односно, накнаду за упис.

 -          Накнаде, као и школарина, уплаћују се на рачун факултета (налази се у заглављу конкурса), доказ о уплати (примерак уплатнице) се подноси са документацијом.

7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

 Редослед кандидата за упис у прву годину мастер студија утврђује Комисија за упис појединачно за сваки студијски програм.

За упис на мастер академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

 

Напомене:

 -   У случају да се кандидат на ранг листи налази ван квоте предвиђене за упис на студијски програм за који се определио, биће допунски рангиран на листи других одговарајућих студијских програма, након последњег рангираног кандидата који се пријавио за тај студијски програм.

                        -    Кандидати који се у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу, што кандидати потврђују давањем изјаве при конкурисању.

                        -     Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија на територији Републике Србије, што сваки кандидат потврђује давањем изјаве при упису.

8. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Кандидат може поднети приговор на тачност бодовања на прелиминарној ранг листи.

 Приговор се може поднети дана 13.10.2021. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

 Приговор се подноси декану, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

 9. Упис страних држављана:

Страни држављани се могу уписати само у статусу самофинансирајућих студената.

Страни држављанин приликом уписа подноси следећу документацију:

 -          извод из матичне књиге рођених;

 -          нострификовану диплому основних студија;

 -          доказ о регулисаном здравственом осигурању;

 -          доказ о знању српског језика; доказ о уплати школарине.

10. Напомена:

 -          Све информације у вези са уписом, налазе се на сајту Факултета.

                Д Е К А Н

                                                                                      проф. др Бранислав Ристивојевић

Конкурс за упис на докторске академске студије права у шк. 2021/2022. години

 

Vazna informacija 1
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

 Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

 Телефон: 021/6350-377

 Факс: 021/450-427

 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-10

 Жиро рачун: 840-1627666-13 (број модела: 97, позив на број: 087402)

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

 

 

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE

1. Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 42 студената, и то:

 - 42 самофинансирајућа студента

 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:

 

Студијски програм

Буџет

Самофинансирање

Укупно

Школарина

за држављане Србије (дин.)

Школарина

за странце

(евра)

Право

0

42

42

150.000

1.270

У к у п н о: 

0

42

42

2. Услови конкурисања:

На прву годину докторских студија може се уписати лице које је завршило:

 -          одговарајуће основне академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају основним академским студијама које остварује Факултет, и

 -          мастер академске студије права које по називу, програму и обиму одговарају студијама које остварује Факултет и које испуњава остале услове прописане Конкурсом за упис.

Право уписа на докторске студије имају лица која су завршила основне академске студије права са просечном оценом најмање 8 (осам) и мастер академске студије права са просечном најмање оценом 8 (осам).

Изузетно, на докторске студије може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије, односно универзитетске основне студије (VII-1 степен) из друштвено-хуманистичких и других наука, ако испуњава захтеве из претходног става и под условом да положи одређене испите из програма студија права, које одреди Комисија, коју именује Декан Факултета.

Докторске студије могу уписати кандидати са знањем најмање једног светског језика.

Лица која су започела или завршила докторске студије на другој високошколској установи или на другом студијском програму имају право уписа на докторске студије на основу посебне одлуке Комисије за вредновање претходно завршених студија (у даљем тексту: Комисија за вредновање). 

 

3. Конкурсни рок:

 Први конкурсни рок:        

 -         Пријављивање кандидата: 6, 7. и 8. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 13. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 15. октобар 2021. године

 -         Упис: 18. октобра 2021. године

 

Други конкурсни рок:       

 -         Пријављивање кандидата: 26. октобар 2021. године

 -         Објављивање прелиминарне ранг листе: 27. октобар 2021. године

 -         Објављивање коначне ранг листе: 28. октобар 2021. године

 -         Упис: 29. октобар 2021. године

 

4. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:

 а) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а предају фотокопије које не треба оверавати.

 -          Образац П-3 (пријавни лист - купује се у скриптарници);

 -          дипломе и додатке дипломи о завршеним претходним нивоима високог образовања;

 -          доказ о знању најмање једног светског језика;

 -          лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте;

 -          доказ о уплати накнаде за пријављивање на Конкурс (уплатница).

 

б) Документација која се подноси приликом уписа:

 -          оверене фотокопије* диплома и додатака дипломи о стеченом високом образовању;

 -          студентска књижица (индекс);

 -          две фотографије (3,5 х 4,5 цм);

 -          доказ о уплати школарине (уплатница).

 

*Напомена: Фотокопију дипломе и додатка дипломи о стеченом високом образовању коју је издао Правни факултет у Новом Саду није потребно оверавати.

 

5. Новчане накнаде:

 -          за пријављивање на конкурс: 2.600,00 динара

 -          накнада за упис: 4.000,00 динара

 -          школарина за једну школску годину: 150.000,00 динара

 

Напомена: Школарина се може платити и у два дела, тако да се приликом уписа плаћа први део у износу од 100.000,00 дин, а други део у износу од 50.000,00 дин. приликом овере зимског семестра.

 

6. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:

Комисија за вредновање проверава за сваког пријављеног кандидата на Конкурс испуњеност услова за упис.

Комисија за вредновање доноси закључак у коме се наводи списак кандидата који испуњавају услове за упис на докторске студије појединачно за сваки студијски програм.

За упис на докторске академске студије рангирају се студенти који испуњавају услове предвиђене Конкурсом, а рангирање се врши према следећој формули:

 


 7. Начин и рокови за подношење приговора на утврђени редослед:

Приговор се може поднети дана 14.10.2021. године у времену од 11.00 до 13.00 сати.

Приговор се подноси продекану за наставу, а предаје се на шалтеру Службе за наставу.

Одлука о приговору се доноси најкасније у року од 3 дана.

Жалбу на одлуку о приговору кандидат може поднети декану у року од 24 сата од дана пријема исте.

 8. Упис страних држављана:

 

Страни држављанин има право да конкурише за упис на докторске студије под истим условима као и домаћи држављанин.

 Страни држављанин приликом пријављивања на Конкурс подноси следећу документацију:

 -          нострификовану диплому о претходно завршеним студијама које вреде најмање 300 ЕСПБ бодова;

 -          извод из матичне књиге рођених;

 -          доказ о регулисаном здравственом осигурању;

 -          доказ о уплати школарине (уплатница);

 -          сертификат о знању српског језика;

 -          доказ о знању најмање једног светског језика.

 

9. Напомена:

 -          Све информације у вези са уписом налазе се на сајту Факултета.

 

                Д Е К А Н

                                                                                      проф. др Бранислав Ристивојевић

ПРИРУЧНИК И ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

skripte za prijemni

 

На овој страници можете бесплатно да преузмете:

1.    Приручник за припрему полагања пријемног испита из српског језика, намењен самосталној припреми за полагање пријемног испита.

2.    Збирка задатака за полагање пријемног испита из српског језика

СТУДЕНТ ОСУЂЕН НА КАЗНУ ЗАТВОРА ЗБОГ ПРЕТЊИ ПРОФЕСОРУ

property onНа основу пресуде Више суда у Новом Саду, студент Правног факултета у Новом Саду Стефан Карановић правоснажно је осуђен и кажњен на седам месеци затвора условно на три године због претњи да ће ликвидирати једног професора и целу његову породицу. Такав скандалозан догађај незабележен је у историји новосадског универзитета, а вероватно и свих других универзитета у Србији.

Студент Стефан Карановић себе на друштвеним мрежама и у неким медијима лажно представља као жртву, иако је све потпуно обрнуто. Цео Правни факултет, наставници, сарадници и студенти, жртве су Карановићевих клевета и увреда, а због чега је већ два пута дисциплински кажњен.

Студенту Карановићу је одавно понуђено мирно решење спора. Нажалост, као и у сваком ранијем покушају успостављања било каквог контакта и мирног решења проблема са овим студентом, поново је све завршено безуспешно. Епилог свега је салва увреда, на рачун декана Правног факултета у Новом Саду.

Постоји озбиљна сумња да је Карановић аутор серије монструозних измишљотина о наставницима и сарадницима Факултета објављених у „Таблоиду“. Ову сумњу поткрепљује чињеница да се сам хвалио међу студентима да је он аутор текстова који се под измишљеним именом објављују у „Таблоиду“.

Својим понашањем, Карановић непрестано даје повод за нове дисциплинске поступке. Студент Карановић очигледно за циљ има одржавање конфликта и медијску промоцију, а не решење спора. Да му је циљ решење спора, већ би прихватио у неколико наврата дате понуде.

У својим обраћањима путем друштвене мреже фејсбук, као и у медијима и електронским писмима Стефан Карановић већ годинама вређа и понижава студенте и професоре Правног факултета у Новом Саду. Због његових увреда су и покренути дисциплински поступци на основу којих је кажњен. Називати професоре Правног факултета криминалцима, поредити институцију Правног факултета са криминалним организацијама је апсолутно неприхватљив став једног студента и такво понашање мора бити санкционисано. Факултет не може мирно да прихвати да студент на најгрубљи начин руши част и углед његових професора и студената. Факултет мора да реагује и санкционише такво понашање.

Против Стефана Карановића се воде два судска поступка због увреда и клевета учињених наставницима, сарадницима и студентима Факултета, првостепено је осуђен новчано због увреда изречених једном професору Правног факултета, а правоснажно је завршен кривични поступак осуђујућом пресудом због претњи ликвидацијом једном професору Факултета и његовој породици.  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ЧИТАОНИЦЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

books

Од 01. јуна 2021. године читаоница Библиотеке Правног факултета биће отворена радним данима од 7.30 до 19.30 сати и суботом од 8.00 до 13.00 сати.

Због тренутне епидемиолошке ситуације и прописаних мера, број места у читаоници је ограничен на 75. Обавезно је ношење заштитних маски све време боравка у згради Факултета и читаоници, као и држање дистанце од других лица најмање 2 метра.

 

 Због ограниченог броја места у читаоници, и даље је могуће да:

•    студенти основних и мастер студија поруче и изнесу две књиге из фонда Библиотеке на 15 дана,
•    докторанди поруче и изнесу пет књига на 15 дана,

Књиге се могу изнети уз остављање индекса и потписивање реверса.

Публикације је могуће поручити у читоници или преко онлајн обрасца, у ком случају се преузимају следећег дана.

НОВО ИЗДАЊЕ УЏБЕНИКА УПРАВНО ПРАВО I: УВОДНА И ОРГАНИЗАЦИОНА ПИТАЊА

booksПоштоване колегинице и колеге,

обавештавамо Вас да је из штампе изашло ново издање уџбеника „Управно право I: уводна и организациона питања“ (10. издање, Нови Сад 2020. године), аутора проф. др Драгана Милкова. Ново издање уџбеника налази се у Скриптарници Правног факултета у Новом Саду.

Боравак у згради Правног факултета у Новом Саду

Vazna informacija 5

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЗА СВЕ ВРЕМЕ БОРАВКА У ЗГРАДИ Правног факултета у Новом Саду СВИ СТУДЕНТИ морају да носе заштитне маске тако да маска прекрива уста, нос и браду. Студенти који се не буду придржавали ове препоруке биће одмах удаљени из зграде.

mic

Упишите

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 50 гостију и нема пријављених чланова