English  uk copy 

 

Распоред предавања на основним студијама (шк. 2017/18 - зимски семестар)

Распоред предавања ПРВЕ године ОАС објављен: 29.09.2017.

Настава према овом распореду почиње у уторак, 3. октобра 2017.

Распоред предавања ДРУГЕ, ТРЕЋЕ и ЧЕТВРТЕ године ОАС објављен: 07.10.2017.

Настава према овом распореду почиње у понедељак, 9. октобра 2017.

Измене распореда:

- од 16.10.2017. предавање понедељком и изборног предмета Право међународне продаје на четвртој години Општег смера ће се изводити у великој ММ;

- од 19.10.2017. предавање четвртком из Кривичног процесног права 1 на трећој години Општег смера се уместо у 14,00 сати изводи од 9,00 сати у учионици 19/I;

- од 25.10.2017. предавање из Историје државе и права 1 за наставну групу 2 (друга смена) на првој години Општег смера се спаја са наставном групом 1 (првом сменом);

- од 27.10.2017. предавање из Социологије за наставну групу 2 (друга смена) на првој години Општег смера и Смера унутрашњих послова се спаја са наставном групом 1 (првом сменом);

- од 07.11.2017. предавање из Увода у грађанско право за наставну групу 1 на другој години Општег смера и Смера унутрашњих послова се спаја са наставном групом 2, настава ће се изводити само уторком;

Одлагања предавања:

- 04.11.2017. предавање из Основа пословне информатике се одлаже;

- 21.11.2017. предавање из Увода у право се одлаже за четвртак, 23. новембра (термин од 14,00 до 19:45 у СУП учионици)

- 21.11.2017. предавање из Реторике се одлаже за четвртак, 23. новембра (термин од 12,00 до 13:45 у учионици 35/II)

ПРВА година студија

   
         

Општи смер

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

08:00 - 13:45

Амфитеатар

1.

Увод у право

14:00 - 19:45

Амфитеатар

2.

Римско право

УТО

11:00 - 16:45

Амфитеатар

2.

Увод у право

17:00 - 18:45

Амфитеатар

1.

Реторика (И)

СРЕ

08:00 - 10:45

Амфитеатар

1.

Историја државе и права 1

15:00 - 17:45

Амфитеатар

2.

Историја државе и права 1

ЧЕТ

09:00 - 11:45

Амфитеатар

1.

Римско право

14:00 - 16:45

Амфитеатар

1.

Римско право

ПЕТ

09:00 - 11:45

Амфитеатар

1.

Социологија

15:00 - 17:45

Амфитеатар

2.

Социологија

СУБ

09:00 - 11:45

Амфитеатар

2.

Основи пословне информатике (И)*

         

*(И)

изборни предмет

1. група

са парним бројем индекса

     

2. група

са непарним бројем индекса

         

Смер унутрашњих послова

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

08:00 - 13:45

Амфитеатар

1.

Увод у право

УТО

08:00 - 10:45

Амфитеатар

1. и 2.

Историја државе и права

11:00 - 16:45

Амфитеатар

2.

Увод у право

17:00 - 18:45

Амфитеатар

1.

Реторика (И)

СРЕ

10:00 - 12:45

СУП

1. и 2.

Систем безбедности

10:00 - 12:45

Мала ММ

део 2.

Систем безбедности

13:00 - 15:45

СУП

1. и 2.

Римско право

13:00 - 15:45

Мала ММ

део 2.

Римско право

ЧЕТ

/

/

/

/

ПЕТ

09:00 - 11:45

Амфитеатар

1.

Социологија

15:00 - 17:45

Амфитеатар

2.

Социологија

СУБ

09:00 - 11:45

Амфитеатар

2.

Основи пословне информатике (И)*

         

*(И)

изборни предмет

1. група

са парним бројем индекса

     

2. група

са непарним бројем индекса

         

Напомена: *

Настава из изборног предмета Основи пословне информатике почиње у суботу, 7. октобра и завршава се у суботу, 16. децембра 2017. године

         
   

Вежбе на првој години почињу од понедељка, 9. октобра 2017. године.

         

ДРУГА година студија

   
         

Општи смер

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

10:00 - 11:45

Учионица 14

Синдикално право (И)

12:00 - 14:45

Учионица 14

1

Социјално право

12:00 - 13:45

СУП

Криминологија (И)

УТО

09:00 - 11:45

Учионица 14

2

Увод у грађанско право

12:00 - 14:45

Учионица 14

1

Породично право

СРЕ

09:00 - 11:45

Учионица 14

1

Увод у грађанско право

10:00 - 12:45

ВММ

2

Социјално право

13:00 - 14:45

Учионица 14

Изборно право (И)

ЧЕТ

10:00 - 13:45

Учионица 14

2

Међународно јавно право 1

10:00 - 13:45

ВММ

1

Међународно јавно право 1

ПЕТ

09:00 - 11:45

Учионица 14

2

Породично право

12:00 - 14:45

Амфитеатар

Кривично право

12:00 - 14:45

ВММ

Кривично право (пренос)

СУБ

/

/

/

/

         

*(И)

изборни предмет

1. група

са непарним бројем индекса

     

2. група

са парним бројем индекса

         

Смер унутрашњих послова

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

14:00 - 15:45

СУП

Криминалистичка психологија (И)

16:00 - 17:45

СУП

Криминалистичка техника и тактика

УТО

09:00 - 11:45

Учионица 14

2

Увод у грађанско право

12:00 - 14:45

Учионица 14

1

Породично право

СРЕ

09:00 - 11:45

Учионица 14

1

Увод у грађанско право

15:00 - 16:45

20/I

Безбедносна култура (И)

ЧЕТ

10:00 - 13:45

Учионица 14

2

Међународно јавно право 1

10:00 - 13:45

ВММ

1

Међународно јавно право 1

ПЕТ

09:00 - 11:45

Учионица 14

2

Породично право

12:00 - 14:45

Амфитеатар

Кривично право

12:00 - 14:45

ВММ

Кривично право (пренос)

СУБ

/

/

/

/

         

*(И)

изборни предмет

1. група

са непарним бројем индекса

     

2. група

са парним бројем индекса

         

Напомена: *

Настава из изборних предмета и вежби почиње од понедељка, 16. октобра 2017. године (осим предавања на изборном предмету КРИМИНОЛОГИЈА на општем смеру чија настава ће почети у понедељак, 9. октобра 2017.)

         

ТРЕЋА година студија

   
         

Општи смер

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

10:00 - 11:45

СУП

1

Облигационо право

10:00 - 11:45

ВММ

2

Облигационо право (пренос)

УТО

10:00 - 13:45

СУП

Радно право

СРЕ

11:00 - 12:45

Амфитеатар

Управно право

13:00 - 14:45

Амфитеатар

Облигационо право

ЧЕТ

09:00 - 11:45

СУП

1

Кривично процесно право 1

12:00 - 13:45

Амфитеатар

Управно право

14:00 - 16:45

09:00 - 11:45

СУП

учионица 19

2

Кривично процесно право 1

ПЕТ

08:00 - 10:45

СУП

Пореско право

СУБ

/

/

/

/

         

*(И)

изборни предмет

1. група

са непарним бројем индекса

     

2. група

са парним бројем индекса

         

Смер унутрашњих послова

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

10:00 - 11:45

СУП

1

Облигационо право

10:00 - 11:45

ВММ

2

Облигационо право (пренос)

12:00 - 13:45

СУП

Криминологија

УТО

08:00 - 09:45

СУП

Кривично процесно право 1

10:00 - 12:45

ВММ

Радно право

СРЕ

08:00 - 09:45

СУП

Кривично процесно право 1

11:00 - 12:45

Амфитеатар

Управно право

13:00 - 14:45

Амфитеатар

Облигационо право

15:00 - 16:45

Учионица 14

Систем безбедности ЕУ (И)

ЧЕТ

12:00 - 13:45

Амфитеатар

Управно право

ПЕТ

10:00 - 11:45

ВММ

Међународно хуманитарно право (И)

СУБ

/

/

/

/

         

*(И)

изборни предмет

1. група

са непарним бројем индекса

     

2. група

са парним бројем индекса

         

Напомена: *

Настава из изборних предмета и вежби почиње од понедељка, 16. октобра 2017. године

         

ЧЕТВРТА година студија

   
         

Општи смер

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

10:00 - 11:45

6 међуспрат

ВММ

Право међународне продаје (И)

12:00 - 13:45

ВММ

Право интелектуалне својине (И)

12:00 - 13:45

СУП

Криминологија (само студенти по програму из 2008.)

УТО

10:00 - 11:45

20/I

Грађанско процесно право

17:00 - 19:45

СУП

Међународно приватно право (општи део)

СРЕ

10:00 - 11:45

20/I

Грађанско процесно право

12:00 - 13:45

20/I

Међународно привредно право

ЧЕТ

08:00 - 11:45

20/I

Право привредних друштава

12:00 - 13:45

СУП

Прекршајно право

ПЕТ

11:00 - 12:45

СУП

Буџетско право (И)

12:00 - 13:45

Учионица 14

Дипломатско и конзуларно право (И)

16:00 - 17:45

СУП

Наука о управи (И) (само студенти по програму из 2008.)

СУБ

/

/

/

/

         

*(И)

изборни предмет

   
         
 

Напомена:

Студентима по програму из 2013. године Наука о управи је обавезан предмет у летњем семестру.

         

Смер унутрашњих послова

Дан

Време

Учионица

Наставна група

Предмет

ПОН

/

/

/

/

УТО

10:00 - 11:45

20/I

Грађанско процесно право

17:00 - 19:45

СУП

Међународно приватно право (општи део)

СРЕ

10:00 - 11:45

20/I

Грађанско процесно право

ЧЕТ

08:00 - 11:45

20/I

Право привредних друштава

12:00 - 13:45

СУП

Прекршајно право

ПЕТ

/

/

/

/

СУБ

/

/

/

/

         

*(И)

изборни предмет

   
         

Напомена: *

Настава из изборних предмета и вежби почиње од понедељка, 16. октобра 2017. године

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 320 гостију и нема пријављених чланова