English  uk copy 

 

Распоред испитивача по учионицама за априлски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 22.03.2018. године

Последње ажурирање: 22.03.2018. године (19:45)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене пре које су извршене у распореду (пре објављивања ове вести) а о којима су студенти обавештени СМС порукама:

- Испити код проф. др Татјане Бугарски заказани за петак, 23.03. су одложени за суботу, 24.03.2018.

- Испити код доц. др Александра Мартиновића заказани за петак, 23.03. су одложени за понедељак, 26.03.2018.

- Испити код проф. др Слободана Орловића заказани за петак, 23.03. су одложени за понедељак, 26.03.2018.

- Испити код проф. др Предрага Јовановића заказани за петак, 30.03. померени су за 29.03.2018.

Измене:

- нема

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

Служба за наставу

Школска година: 2017/18

Испитни рок: Априлски (редован)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 23. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Реторика

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Деретић Наташа

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Мере безбедности психијатријског карактера
Докторске студије: Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

Ђајић Сања

12:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Међународни судови и арбитраже

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије
Мастер студије: Економија јавног сектора

Николић Душан

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Грађанско право – одабране теме

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Прекршајно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 2 МЈП

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 24. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право 1
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Лазић Радојица

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности; Организација и надлежност служби безбедности

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 26. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава; Привредно право
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Породично право

Деретић Наташа

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1

Марјански Владимир

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Мартиновић Александар

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Уставна заштита људских права; Заштита тајних података
Докторске студије: Организација и одговорност власти

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Орловић Слободан

09:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Радовановић Сања

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине

Станивуковић Маја

17:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Међународна трговинска и инвестициона арбитража

Стевановић Обрад

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

Тубић Бојан

10:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Херцег Ђорђе

18:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 27. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Марјански Владимир

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

Тубић Бојан

10:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

Шкулић Милан

15:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Криминалистичка техника и тактика
Мастер студије: Организовани криминалитет

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 28. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Реторика

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део
Мастер студије: Управно право - посебни део

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Тумачење у кривичном праву

Симовић Дарко

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Мастер студије: Безбедност и људска права

Херцег Ђорђе

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 29. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Реторика

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Етински Родољуб

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право; Међународно хуманитарно право
Мастер студије: Међународна заштита људских права
Докторске студије: Међународно и европско антидискриминационо право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Докторске студије: Упоредно уставно право земаља Европске уније

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 30. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Реторика
Мастер студије: Методологија права

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Социјално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

Ковачек Станић Гордана

14:30

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Породично право
Мастер студије: Породично-правни односи

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици; Трговина људима

Тубић Бојан

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Безбедност и људска права; Међународни односи

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 2 МЈП

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 31. март 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Коларић Драгана

10:00

Учионица 18 (I спрат)

Мастер студије: Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Парезановић Марко

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Мастер студије: Теорија политичких преврата

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 2. април 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Римско право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

14:30

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације
Мастер студије: Историја цивилизације
Докторске студије: Историја државе и права 1 и 2

Марјански Владимир

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

Тубић Бојан

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

08:00

Учионица 21 (I спрат)

Докторске студије: Систем приватног права

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 3. април 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Римско право

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

Ковачек Станић Гордана

14:30

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социологија

Маринковић Душан

15:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Марјански Владимир

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део
Мастер студије: Права грађана и државна управа

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције
Докторске студије: Право конкуренције

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 4. април 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Привредно право
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Центар за социјални рад у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Улога поротника у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право
Мастер студије: Упоредно законско наследно право

Вуковић Раденко

15:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Правна медицина

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Дудаш Атила

14:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Докторске студије: Облигационо право; Приватно право у Европској унији

Етински Родољуб

09:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право
Мастер студије: Међународна заштита људских права

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Драган

08:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Безбедност саобраћаја

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кековић Зоран

10:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

Кнежевић Марко

11:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право

Ковачек Станић Гордана

14:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације
Мастер студије: Историја цивилизације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи
Докторске студије: Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције

Станаревић Светлана

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Безбедносна култура

Тубић Бојан

10:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Безбедност и људска права; Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Мастер студије: Уставно судство

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 2 МЈП

09:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Амфитеатар (приземље)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 5. април 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Криминологија малолетничке делинквенције; Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Међународно привредно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Ђајић Сања

12:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Мастер студије: Међународни судови и арбитраже

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право
Мастер студије: Колективно радно право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право
Мастер студије: Међународно радно право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

14:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право; Породично право
Докторске студије: Породично право - брачно и партнерско право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије
Мастер студије: Финансијско право ЕУ; Финансирање тероризма

Орловић Слободан

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи

Пајтић Бојан

11:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Радовановић Сања

09:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине

Тубић Бојан

10:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Мастер студије: Безбедност и људска права; Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

Цветић Раденка

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Мастер студије: Земљишно и водно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 2 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

 

Колоквијум из предмета Основи економије

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (колоквијум економија.pdf)колоквијум економија.pdf 130 kB

Резултати предиспитног колоквијума из Међународног јавног права

Контролни списак за априлски рок

У прилогу ове вести можете погледати контролни списак за испите које су пријављени у предстојећем испитном року, као и посебан списак са пријавама које су спорне и као такве уклоњене (спорне пријаве се могу активирати уколико је могуће отклонити разлог спорности и то најкасније један радни дан раније од датума за који је пријављени испит који је споран заказан).

Спискови су сортирани по броју индекса (колона РБР). Потсећамо да су ови спискови претраживи тј. да можете користити Ctrl+F функцију ради једноставније и брже претраге.

Редни број на записнику је формиран редоследом пријављивања испита.

Важна напомена: Време почетка испита наведено у контолном списку је оријентационо, тачна сатница почетка испита биће наведена у оквиру вести "Распоред испитивача по учионицама" у оквиру секције ИСПИТИ/РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА.

Рекламацију на овај списак можете изјавити до среде, 21. марта 2018. године у 12,00 сати на шалтеру Службе за наставу или електронском поштом на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтеве за накнадне пријаве ћемо примати до среде, 21. марта 2018. године у 12,00 сати на шалтеру Службе за наставу. Накнада за овај захтев износи 3.000 динара и уплаћује се на текући рачун факултета 840-1627666-13 и назнаком Вашег персоналног позива на број.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2017-04 Kontrolni spisak.xlsx)2017-04 Kontrolni spisak.xlsx 333 kB
Download this file (2017-04-Sporne_prijave.pdf)2017-04-Sporne_prijave.pdf 90 kB

Резултати испита из предмета Увод у право ЕУ

 

Спецификација предметних предуслова

У прилогу ове вести можете погледати интегрисану верзију правила студија у погледу предметних предуслова за полагање појединих предмета на основних академским студијама.

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

 Општи смер

Наставни предмет Предметни предуслови:
Међународно јавно право 1
Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2
Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1
Кривично право
Кривично процесно право 2
Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део)
Међународно приватно право (општи део)
Криминологија
Кривично право
Увод у право Европске уније
Међународно јавно право 2

 

 

 

 

 

 

 

Смер унутрашњих послова

Наставни предмет
Предметни предуслови
Међународно јавно право 1
Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2
Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1
Кривично право
Кривично процесно право 2
Кривично процесно право 1
Криминологија
Кривично право
Казнено извршно право
Кривично право
Управно право - посебни део
Управно право (општи део)

 

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 49 гостију и нема пријављених чланова