English  uk copy 

 

Распоред испитивача по учионицама за новембарски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 24.03.2017. године

Последње ажурирање: 24.03.2017. године (16:05)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- нема

 

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 20. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

8:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Марјански Владимир

9:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Стајић Љубомир

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 МЈП

9:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 2 МЈП

9:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

9:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 21. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

11:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

8:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

9:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Кулаузов Маша

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 22. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Ковачек Станић Гордана

10:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право

Фишер Шобот Сандра

8:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Уставно право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 23. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

8:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Кеча Ранко

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ристивојевић Бранислав

9:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Одговорност надређеног у међународном кривичном праву; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

8:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 МПП

9:30

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 24. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

8:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Дивљак Драго

9:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право
Мастер студије: Спољнотрговинско право

Јашаревић Сенад

11:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кеча Ранко

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Маринковић Душан

11:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Мартиновић Александар

10:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Наука о управи
Мастер студије: Заштита тајних података

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

13:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ

Фишер Шобот Сандра

8:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

9:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

9:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 25. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Коларић Драгана

9:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Мастер студије: Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Лазић Радојица

9:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности

Стевановић Обрад

12:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 27. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Видић Трнинић Јелена

9:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

Вуковић Раденко

13:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Правна медицина

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

9:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Орловић Слободан

9:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Уставно право

Тубић Бојан

9:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Међународни односи

Тубић Бојан

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 МПП

9:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део); Међународно приватно право (посебни део)

Испитивач 1 Облигационо

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 28. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

8:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Дракић Драгиша

9:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право
Мастер студије: Мере безбедности психијатријског карактера

Милков Драган

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

8:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије

Испитивачи који ће бити одређени на дан испита:

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 29. новембар 2017. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Кековић Зоран

14:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2017-12-Raspored_ispitivača_po_učionicama.pdf)2017-12-Raspored_ispitivača_po_učionicama.pdf 94 kB

Контролни списак за новембарски рок

У прилогу ове вести можете погледати контролни списак за испите које су пријављени у предстојећем испитном року, као и посебан списак са пријавама које су спорне и као такве уклоњене (спорне пријаве се могу активирати уколико је могуће отклонити разлог спорности и то најкасније један радни дан раније од датума за који је пријављени испит који је споран заказан).

Спискови су сортирани по броју индекса (колона РБР). Потсећамо да су ови спискови претраживи тј. да можете користити Ctrl+F функцију ради једноставније и брже претраге.

Редни број на записнику је формиран редоследом пријављивања испита.

Важна напомена: Време почетка испита наведено у контолном списку је оријентационо, тачна сатница почетка испита биће наведена у оквиру вести "Распоред испитивача по учионицама" у оквиру секције ИСПИТИ/РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА.

Рекламацију на овај списак можете изјавити до петка, 17. новембра 2017. године у 12,00 сати на шалтеру Службе за наставу или електронском поштом на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Захтеве за накнадне пријаве ћемо примати до петка, 17. новембра 2017. године у 12,00 сати на шалтеру Службе за наставу. Накнада за овај захтев износи 3.000 динара и уплаћује се на текући рачун факултета 840-1627666-13 и назнаком Вашег персоналног позива на број.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2017-12 Kontrolni spisak.xlsx)2017-12 Kontrolni spisak.xlsx 87 kB
Download this file (2017-12-Sporne_prijave.pdf)2017-12-Sporne_prijave.pdf 78 kB

Спецификација предметних предуслова

У прилогу ове вести можете погледати интегрисану верзију правила студија у погледу предметних предуслова за полагање појединих предмета на основних академским студијама.

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

 Општи смер

Наставни предмет Предметни предуслови:
Међународно јавно право 1
Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2
Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1
Кривично право
Кривично процесно право 2
Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део)
Међународно приватно право (општи део)
Криминологија
Кривично право
Увод у право Европске уније
Међународно јавно право 2

 

 

 

 

 

 

 

Смер унутрашњих послова

Наставни предмет
Предметни предуслови
Међународно јавно право 1
Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2
Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1
Кривично право
Кривично процесно право 2
Кривично процесно право 1
Криминологија
Кривично право
Казнено извршно право
Кривично право
Управно право - посебни део
Управно право (општи део)

 

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 67 гостију и нема пријављених чланова