English  uk copy 

 

Резултати испита из предмета Међународно приватно право од 20. јуна 2018. године

Упис оцена ће се одржати у понедељак, 9. јула, у 14h, у кабинету професорице Станивуковић. Они студенти којима је потребно да оцена буде уписана раније, могу доћи десет минута пре заказаних термина за наредне испите из Међународног приватног права (посебни део). На упис оцена не мора се доћи лично.

Предиспитни колоквијум из МЈП1 и МЈП2 - 23. Авг 2018.

Распоред испитивача по учионицама за јунски рок

У прилогу ове вести можете погледати распоред испитивача по учионицама за све дане до краја овог испитног рока.

Распоред постављен: 15.06.2018. године

Последње ажурирање: 22.06.2018. године (15:20)

ВАЖНО: време почетка испита назначено у овом распореду дерогира време које се приказује на сервисима, као што то чине и измене које су наведене у оквиру ове вести, испод у тексту.

Измене:

- мења се сатница почетка испита из Облигационог права, Испитивач I за уторак, 3. јул 2018. године. Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 6 (међуспрат);
 
- мења се сатница почетка испита из
Облигационог права, Испитивач I за среду, 4. јул 2018. године. Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица СУП (II спрат);

- мења се сатница почетка испита из Облигационог права, Испитивач I за четвртак, 5. јул 2018. године.  Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 16 (I спрат);

- мења се сатница почетка испита из Облигационог права, Испитивач I за петак, 6. јул 2018. године. Испит ће уместо у 9,00 почети у 11,00 сати – учионица остаје непромењена - учионица 6 (међуспрат);

- испити заказани код проф. др Бојана Пајтића за среду 4. јул 2018. одржаће се у учионици СУП (II спрат) уместо у катедри грађанско правних наука (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код проф. др Бојана Пајтића за четвртак, 5. јул 2018. одржаће се у учионици 16 (I спрат) уместо у катедри за историју државе и права (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код проф. др Бојана Пајтића за петак, 6. јул 2018. одржаће се у учионица 6 (међуспрат) уместо у катедри за јавно право (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код доц. др Марка Кнежевића за петак, 29. јун 2018. одржаће се у учионица 16 (I спрат) уместо у учионици 22/I (време почетка испита остаје непромењено);

- испити заказани код проф. др Зорана Лончара за среду, 27. јун 2018. одлажу се за петак, 29. јун 2018. године. Испит ће почети у 10,00 сати у учионици 22/I;

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

Служба за наставу

Школска година: 2017/18

Испитни рок: Јунски (редован)

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 18. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Реторика

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Етински Родољуб

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право; Међународно хуманитарно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право; Социјално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 19. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Вуковић Раденко

15:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Правна медицина

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маленица Антун

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Докторске студије: Методологија научноистраживачког рада

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Марјански Владимир

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

07:30

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици; Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

Тубић Бојан

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Херцег Ђорђе

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Основи информационих система (писмени испит)

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 20. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кековић Зоран

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Систем безбедности ЕУ

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 21. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право; Социјално право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Радовановић Сања

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 22. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Реторика

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава; Привредно право

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија

Марјански Владимир

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Тубић Бојан

10:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 23. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Лазић Радојица

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Контрола служби безбедности; Организација и надлежност служби безбедности

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 25. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње; Улога поротника у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право; Породично и наследно право

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично извршно право; Кривично право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Мастер студије: Савремени политички системи; Уставно судство
Докторске студије: Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 26. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Финансијско право ЕУ; Основи економије
Мастер студије: Економија јавног сектора

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Трговина људима

Тубић Бојан

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 27. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Цветковић Ђорђевић Валентина

10:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Римско право

Зуковић Слађана

13:00

Учионица 33 (II спрат)

Мастер студије: Социјални рад са породицом

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Лончар Зоран

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право
Докторске студије: Трговинско право - продубљени курс - уговори робног промета и хартије од вредности

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

Шкулић Милан

15:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Криминалистичка техника и тактика
Мастер студије: Организовани криминалитет

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 28. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право

Етински Родољуб

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно хуманитарно право

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Радовановић Сања

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката; Стратегија националне безбедности

Станивуковић Маја

17:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Мастер студије: Уговорно право међународне трговине

Тубић Бојан

10:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Мастер студије: Међународни односи

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Мастер студије: Уставно судство

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 29. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Марјански Владимир

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

08:00

Учионица 14 (I спрат)

Докторске студије: Систем приватног права

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за суботу, 30. јун 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Коларић Драгана

10:00

Учионица 16 (I спрат)

Мастер студије: Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције

Мартиновић Александар

10:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Заштита тајних података

Парезановић Марко

10:00

Учионица 18 (I спрат)

Мастер студије: Теорија политичких преврата

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за понедељак, 2. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Реторика

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Привредно право

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Јашаревић Сенад

09:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Радно и социјално право ЕУ; Социјално право

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право
Докторске студије: Упоредно дечије право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Маринковић Душан

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Социјална патологија; Социологија; Социологија права

Марјански Владимир

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Право привредних друштава

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право

Пајтић Бојан

11:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Трговинско право
Мастер студије: Право конкуренције

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за уторак, 3. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Арсић Зоран

08:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Право привредних друштава ЕУ

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Орловић Слободан

09:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Изборно право; Уставно право
Докторске студије: Уставно право - теорија конституционализма и уставне институције

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право
Мастер студије: Трговина људима; Тумачење у кривичном праву

Тубић Бојан

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Увод у право Европске уније (писмени испит)

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за среду, 4. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву
Докторске студије: Кривично право - продубљени курс (одабране теме)

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Пајтић Бојан

11:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за четвртак, 5. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Етински Родољуб

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право; Међународно хуманитарно право

Јовановић Драган

08:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Безбедност саобраћаја

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право

Кнежевић Марко

11:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Породично право
Мастер студије: Упоредно породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Марјански Владимир

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије

Пајтић Бојан

11:00

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Радовановић Сања

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Право интелектуалне својине
Мастер студије: Ауторско и проналазачко право; Право индустријске својине
Докторске студије: Неважност уговора

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Насиље у породици; Трговина људима

Стајић Љубомир

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Право приватне безбедности; Систем безбедности
Мастер студије: Систем обезбеђења имовине и пословања; Систем заштите личности и објеката
Докторске студије: Теорија система безбедности - продубљени курс

Стевановић Обрад

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Безбедносни менаџмент
Мастер студије: Организација и послови полиције

Фишер Шобот Сандра

08:30

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Право међународне продаје; Трговинско право
Докторске студије: Право међународне продаје - продубљени курс

Цветић Раденка

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Мастер студије: Земљишно и водно право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Катедра за јавно право (II спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА ПО УЧИОНИЦАМА за петак, 6. јул 2018. године

испитивач

време

просторија

испит из предмета

Аврамовић Драгутин

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Реторика
Докторске студије: Теорија државе и права - продубљени курс

Бркић Снежана

08:30

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка психологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Психологија исказа у кривичном поступку

Бугарски Татјана

08:30

Судница (I спрат)

Основне студије: Криминалистичка методика; Криминологија; Кривично процесно право; Кривично процесно право 1; Кривично процесно право 2
Мастер студије: Посебне доказне радње

Видић Трнинић Јелена

09:00

Катедра за радно и социјално право (II спрат)

Основне студије: Наследно право

Деретић Наташа

10:00

Учионица 34 (II спрат)

Основне студије: Римско право

Дивљак Драго

09:00

Учионица „МММ“ (II спрат)

Основне студије: Међународно привредно право; Саобраћајно право

Дракић Гордана

09:30

Учионица „ВММ“ (II спрат)

Основне студије: Историја државе и права 2

Дракић Драгиша

09:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Казнено извршно право; Кривично извршно право; Кривично право
Мастер студије: Неурачунљивост у кривичном праву

Јовановић Предраг

10:00

Учионица 19 (I спрат)

Основне студије: Радно право; Синдикално право

Кнежевић Марко

12:00

Учионица 33 (II спрат)

Основне студије: Грађанско процесно право; Поступак пред арбитражама

Ковачек Станић Гордана

09:00

Свечана сала (I спрат)

Основне студије: Породично и наследно право; Породично право
Мастер студије: Упоредно породично право

Кулаузов Маша

11:00

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Историја државе и права; Историја државе и права 1; Велики правни системи и кодификације

Лончар Зоран

10:00

Учионица 22 (I спрат)

Основне студије: Управно право - посебни део

Марјански Владимир

09:00

Учионица 16 (I спрат)

Основне студије: Право привредних друштава
Мастер студије: Банкарско право
Докторске студије: Банкарско право - продубљени курс - банкарско уговорно право

Мартиновић Александар

10:00

Учионица „СУП“ (II спрат)

Основне студије: Наука о управи; Парламентарно право
Мастер студије: Уставна заштита људских права

Милков Драган

10:00

Учионица 21 (I спрат)

Основне студије: Управно право; Управно право - општи део

Милошевић Горан

08:00

Учионица 9 (I међуспрат)

Основне студије: Буџетско право; Финансијско право; Основи економије
Мастер студије: Финансирање тероризма

Пајтић Бојан

11:00

Катедра за јавно право (II спрат)

Мастер студије: Средства обезбеђења и учвршћења потраживања

Ристивојевић Бранислав

08:00

Катедра за кривично право (II спрат)

Основне студије: Кривично право; Међународно кривично право; Прекршајно право
Мастер студије: Међународна кривична дела; Насиље у породици; Трговина људима

Станаревић Светлана

10:00

Катедра правноекономских наука (I спрат)

Основне студије: Безбедносна култура

Тубић Бојан

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Дипломатско и конзуларно право
Мастер студије: Безбедност и људска права; Међународни односи

Фишер Шобот Сандра

08:30

Катедра за историју државе и права (II спрат)

Основне студије: Трговинско право

Чиплић Светозар

14:00

Учионица 18 (I спрат)

Основне студије: Уставно право
Докторске студије: Упоредно уставно право земаља Европске уније

ИСПИТИВАЧИ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЕЂЕНИ НА ДАН ИСПИТА:

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

08:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Докторске студије: Систем приватног права

Испитивач 1 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра грађанскоправних наука (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право; Увод у грађанско право и стварно право

Испитивач 2 Грађанско и Стварно

09:00

Катедра за теорију државе и права (I спрат)

Основне студије: Стварно право; Увод у грађанско право

Испитивач 1 МЈП

09:00

Учионица 32 (II спрат)

Основне студије: Међународно јавно право; Међународно јавно право 1; Међународно јавно право 2

Испитивач 1 МПП

09:30

Учионица 14 (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (посебни део) (писмени испит)

Испитивач 1 МПП

09:30

Катедра привредноправних наука (I спрат)

Основне студије: Међународно приватно право; Међународно приватно право (општи део)

Испитивач 1 Облигационо

09:00

Учионица 6 (I међуспрат)

Основне студије: Облигационо право

Испитивач 1 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 20 (I спрат)

Основне студије: Увод у право

Испитивач 2 Увод и Филозофија

10:00

Учионица 35 (II спрат)

Основне студије: Филозофија права; Увод у право

Контролни списак за јунски испитни рок

У прилогу ове вести можете погледати контролни списак за испите које су пријављени у предстојећем испитном року, као и посебан списак са пријавама које су спорне и као такве уклоњене (спорне пријаве се могу активирати уколико је могуће отклонити разлог спорности и то најкасније један радни дан раније од датума за који је пријављени испит који је споран заказан).

Спискови су сортирани по броју индекса (колона РБР). Потсећамо да су ови спискови претраживи тј. да можете користити Ctrl+F функцију ради једноставније и брже претраге.

Редни број на записнику је формиран редоследом пријављивања испита.

Важна напомена: Време почетка испита наведено у контолном списку је оријентационо, тачна сатница почетка испита биће наведена у оквиру вести "Распоред испитивача по учионицама" у оквиру секције ИСПИТИ/РАСПОРЕД ИСПИТИВАЧА.

Рекламацију на овај списак можете изјавити до петка, 15. јуна 2018. године у 14,00 сати на шалтеру Службе за наставу или електронском поштом на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., за испите који се односе на датум 18. јун, односно до понедељка, 18. јуна у 14,00 сати за испите који се односе на остале термине до краја јунског рока.

Захтеве за накнадне пријаве ћемо примати до петка, 15. јуна 2018. године у 14,00 сати на шалтеру Службе за наставу, за испите који се односе на датум 18. јун, односно до понедељка, 18. јуна у 14,00 сати за испите који се односе на остале термине до краја јунског рока. Накнада за овај захтев износи 3.000 динара и уплаћује се на текући рачун факултета 840-1627666-13 и назнаком Вашег персоналног позива на број.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2017-06 Kontrolni spisak.xlsx)2017-06 Kontrolni spisak.xlsx 377 kB
Download this file (2017-06-Sporne_prijave.pdf)2017-06-Sporne_prijave.pdf 95 kB

Резултати теста из предмета Међународног јавног права од 12. јуна 2018. године

Резултати испита из предмета Међународно приватно право од 5. јуна 2018. године

Упис оцена ће се одржати у понедељак, 9. јула, у 14h, у кабинету професорице Станивуковић. Они студенти којима је потребно да оцена буде уписана раније, могу доћи десет минута пре заказаних термина за наредне испите из Међународног приватног права (посебни део). На упис оцена не мора се доћи лично.

Резултати испита из предмета Међународно приватно право од 30. маја 2018. године

Упис оцена ће се одржати у понедељак, 9. јула, у 14h, у кабинету професорице Станивуковић. Они студенти којима је потребно да оцена буде уписана раније, могу доћи десет минута пре заказаних термина за наредне испите из Међународног приватног права (посебни део). На упис оцена не мора се доћи лично.

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА - ЛИТЕРАТУРА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ УСТАВНОГ ПРАВА - ЛИТЕРАТУРА

Студенти уписани школске 2017/18 године (оба смера) полажу испит из наставног предмета Уставно право по уџбенику Уставно право из 2018. године, аутора проф. др Слободана Орловића, и по новим испитним питањима, почев од мајског испитног рока 2018. године.

Остали студенти полажу испит из наставног предмета Уставно право по уџбенику Уставно право,  аутора проф. др Маријане Пајванчић, и по старим испитним питањима, закључно са јунским испитним роком 2018. године. Од септембарског испитног рока полажу по новом уџбенику (Уставно право  из 2018. године, аутора проф. др Слободана Орловића) и по новим испитним питањима.

Предметни наставници

Проф. др Слободан Орловић

Доц. др Светозар Чиплић

Спецификација предметних предуслова

У прилогу ове вести можете погледати интегрисану верзију правила студија у погледу предметних предуслова за полагање појединих предмета на основних академским студијама.

Поред општег предуслова за пријаву испита тј. да је одслушана настава из предмета који студент пријављује да полаже (потпис са предавања евидентиран у индексу) постоје и предметни предуслови у погледу претходно положеног неког другог предмета.

Предмети дати са леве стране табеле се могу пријавити тек по претходно положеним испитима из предмета који су у табели наведени са десне стране:

 Општи смер

Наставни предмет Предметни предуслови:
Међународно јавно право 1
Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2
Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1
Кривично право
Кривично процесно право 2
Кривично процесно право 1
Међународно приватно право (посебни део)
Међународно приватно право (општи део)
Криминологија
Кривично право
Увод у право Европске уније
Међународно јавно право 2

 

 

 

 

 

 

 

Смер унутрашњих послова

Наставни предмет
Предметни предуслови
Међународно јавно право 1
Теорија државе и права и Уставно право
Међународно јавно право 2
Међународно јавно право 1
Кривично процесно право 1
Кривично право
Кривично процесно право 2
Кривично процесно право 1
Криминологија
Кривично право
Казнено извршно право
Кривично право
Управно право - посебни део
Управно право (општи део)

 

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 110 гостију и нема пријављених чланова