English  uk copy 

 

Термини за консултације

 

 

Презиме и име

Каб.

Лам.

Предмет

Термин

Aврамовић др Драгутин, ванредни професор

37

Е/1

Увод у право

уторком 10,00-11,00 часова

Арсић др Зоран, редовни професор

27

Е/1

Привредно право

понедељком 8,00-9,00 часова

Батуран Лука, асистент

28

Д/2

Основи економије

средом 13,00-13,45 часова

Бордаш др Бернадет, редовни професор

45

Е/2

Међународно приватно право

понедељком од 13,00 часова

Божичић Дарко, асистент

26 Д/2

Радно право

уторком од 12,00-13,00 часова

Бркић др Снежана, редовни професор

50

E/2

Кривично процесно право, Криминалистичка психологија

понедељком од 10,15-11,00 часова

Бркић др Снежана, редовни професор

50

E/2

Психологија исказа у кривичном поступку, Улога центра за социјални рад у кривичном поступку

мастер студије :
уторком 9,50 - 10,35 часова

Бркић др Снежана, редовни професор 50 E/2 Кривично процесно право - посебни кривични поступци. докторске студије:
средом 10,50 - 11,35 часова

Видић Трнинић др Јелена, ванредни професор

46

Е/1

Наследно право

средом 14,00-15,00 часова

Деретић др Наташа, доцент

22

Е/1

Римско право

понедељком 13,00-14,00 часова

Дивљак др Драго, редовни професор

29

Е/1

Међународно привредно право

средом 11,00-12,00 часова

Дракић др Гордана, ванредни професор

37

Ц/2

Историја државе и права II

понедељком 13,00-14,00 часова

Дракић др Драгиша, ванредни професор

29

Д/2

Кривично право

пeтком 13,00-14,00 часова

Дудаш др Атила, доцент

27

Д/2

Облигационо право

средом 12,00-12,45 часова

Ђајић др Сања, редовни професор

51

Е/2

Међународно јавно право

средом 11,00-12,00 часова
за мастер и докторске студије:
средом 12,00-13,00 часова

Ђундић др Петар, доцент

40

Ц/2

Међународно приватно право

уторком 11,00-11,45 часова

Етински др Родољуб, редовни професор

41

Е/2

Међународно јавно право

четвртком 9,00-10,00 часова
за мастер и докторске:
четвртком 13,45-14,45 часова

Јашаревић др Сенад, редовни професор

40

Е/2

Социјално право

средом 12,00-12,45 часова

Јованов Илија, асистент

28

Д/2

Теорија државе и права

средом 12,45-13,30 часова

Јовановић др Предраг, редовни професор

47

Е/2

Радно право

уторком 13,45-14,30 часова

Кеча др Ранко, редовни професор

26

Ц/1

Грађанско процесно право

средом 14,00-16,00 часова;

Кнежевић Марко, асистент

27

Д/2

Грађанско процесно право

четвртком 15,00-15,45 часова

Ковачек-Станић др Гордана, редовни професор

54

Е/2

Породично право
Упоредно породично право

уторком 14,45-15,30 часова

Кулаузов др Маша, ванредни професор

43

E/2

Историја државе и права I

основне: средом 11.00-12.00 часова
мастер: средом 12.00 - 12.45 часова

Лончар др Зоран, ванредни професор

39

Е/2

Управно право

уторком 12,00-13,00 часова

Бугарски др Татјана, ванредни професор

36

Е/1

Кривично процесно право

понедељком 10,00-12,00 часова

Марјански др Владимир, ванредни професор

38

Ц/2

Привредно право

средом 10,00-11,00 часова

Мартиновић др Александар, доцент

55

Е/2

Управно право

уторком 12,00-12,45 часова

Мидоровић Слобода, асистент

40

Ц/2

Увод у грађанско право, Стварно право

четвртком 13,00-14,00 часова

Милић Иван, асистент

15

Д/1

Криминологија

уторком 10.00-11,00 часова

Милков др Драган, редовни професор

31

Е/1

Управно право

четвртком 13,45-14,45 часова

Милошевић др Горан

32

Е/1

Основи економије, Пореско право

петком 12,45 - 13,30 часова

Милутин Милан, асистент

28

Д/2

Римско право

средом 12,45-13,30 часова

Мирковић Владан, асистент

10

Ф/М

Систем безбедности

понедељком 12,00-13,00 часова

Николић др Душан, редовни професор

21

Е/1

Увод у грађанско право и стварно право

средом 12,00-12,45 часова

Орловић др Слободан, ванредни професор

44

Е/2

Уставно право

четвртком 12,00-13,00 часова

Писарић Милана, асистент

23

Д/2

Кривично процесно право

понедељком 09,00-11,00 часова

Попов др Даница, редовни професор

34

Е/1

Увод у грађанско право и стварно право

средом 11,00-11,45 часова

Радивојевић Ненад, асистент

10

Ф/М

Систем безбедности

четвртком 12,00-13,00 часова 

Радовановић др Сања, ванредни професор

46

Е/1

Облигационо право

четвртком 11,30-12,30 часова

Радошевић Ратко, асистент

52

Е/2

Управно право

средом 09,45-10,45 часова

Рајић Наташа, асистент

52

Е/2

Уставно право

понедељком 12,00-13,00 часова

Ристивојевић др Бранислав, ванредни професор

2

Д/П

Кривично право

понедељком 15,00-16,00 часова

Ристић Бојана, сарадник у настави

11 Ц/М Међународно приватно право уторком 13,00-14,00 часова

Самарџић Сандра, асистент

45

Е/2

Породично право

уторком од 12:00 до 13:00 часова

Самарџић Стефан, асистент

10

Ф/М

Кривично право

четвртком 13,00-14,30 часова

Сич др Магдолна, ванредни професор

39

Ц/2

Римско право

средом 13,00-14,00 часова

Стајић др Љубомир, редовни професор

50

Е/2

Систем безбедности

четвртком 10,00-11,00 часова

Станивуковић др Маја, редовни професор

10

Д/1

Међународно приватно право

понедељком 14,00-15,00 часова

Станковић Урош, асистент

26

Д/2

Историја државе и права II

уторком 14,00-15,00 часова

Тубић др Бојан, доцент

25

Е/1

Међународно јавно право

средом 9,00-10,00 часова

Тубић др Бојан, доцент

25

Е/1

Мастер студије

средом 14,00-15,00 часова

Ћорић др Драгана, доцент

55

Е/2

Увод у право

понедељком 11,00-12,00 часова

Фејеш др Иштван, редовни професор

25

Д/2

Кривично процесно право

средом 10,45-11,30 часова

Фишер-Шобот др Сандра, доцент

38

Ц/2

Трговинско право

понедељком 10,00-11,00 часова

Цветић др Раденка, редовни професор

26

Е/1

Увод у грађанско право и стварно право

средом 12,00-13,00 часова

Цветковић Ђорђевић др Валентина, доцент 9 Д/1 Римско право четвртком 13,00 - 14,00 часова

Цвјетковић Цвјетана, асистент

24

Д/2

Пореско право

уторком 13,00 - 14,00 часова

Чиплић Светозар, доцент

52

Е/2

Уставно право

понедељком 11,00-12,00 часова

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 137 гостију и нема пријављених чланова