icon1 English  uk copy   

Одлука о правилима уписа школске 2019/2020. године

 1. Студенти који су у школској 2018/2019. години остварили потребан број бодова одређен Законом о високом образовању (најмање 48 ЕСПБ), рангираће се у оквиру одобрене квоте за упис наредне године студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета.

2. Студенти из тачке 1 ове одлуке се рангирају на јединственој ранг листи, и то посебно у оквиру Општег смера, односно Смера унутрашњих послова. Основни критеријум за рангирање је остварени број бодова у току целокупних студија. Први допунски критеријум за рангирање је број укупних година студирања изражен по формули (10-број година студирања). Други допунски критеријум за рангирање је просечна оцена остварена у току студирања.

3. Студенти из тачке 1 ове одлуке који након рангирања остану изван одобрене квоте, уписују наредну годину студија у статусу самофинансирајућег студента и плаћају школарину.

4. Студенти који по броју остварених бодова у школској 2018/2019. години нису остварили право да се рангирају за упис наредне године студија у статусу студента чије се студије финансирају из буџета, а који су у текућој школској години остварили не мање од 37 бодова, уписују наредну годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину.

5. Студенти који су у школској 2018/2019. години остварили мање од 37 бодова поново уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају број бодова неположених предмета помножено са вредношћу једног бода. Изузетно уколико број бодова неположених предмета помножено са вредношћу једног бода прелази 95.000,00 динара студенти плаћају 95.000,00 динара и поново уписују исту годину студија у статусу самофинансирајућих студената.

6. Студенти који су у целокупном трајању студија остварили не мање од 74 бода уписују трећу годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину.

7. Студенти који су у целокупном трајању студија остварили не мање од 111 бодова уписују четврту годину студија у статусу самофинансирајућих студената и плаћају школарину.

8. Изузетно од правила из тачке 5 ове одлуке, студенти који су у школској 2018/2019. години остварили 36 бодова уместо 37 бодова, за безусловни упис друге године студија уписују се безусловно уз плаћање посебне накнаде за упис у висини од 4.900,00 динара.

9. Изузетно од правила из тачке 6 ове одлуке, студенти који су у целокупном трајању студија остварили 72 односно 73 бода уместо 74 бода, за безусловни упис треће године студија уписују се безусловно уз плаћање посебне накнаде за упис у висини од 4.900,00 динара по боду.

10. Изузетно од правила из тачке 7 ове одлуке, студенти који су у целокупном трајању студија остварили 108, 109 односно 110 бодова, уместо 111 бодова за безусловни упис четврте године студије, уписују се безусловно уз плаћање посебне накнаде за упис у висини од 4.900,00 динара по боду.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 280 гостију и нема пријављених чланова