icon1 English  uk copy   

Упис и обнова уписа у школској 2019/2020. години (упис зимског семестра)

ВАЖНE НАПОМЕНE:

1) Студенти који ће пријавити испит у "Октобру 2" којима ће од исхода тих испита зависити да ли ће уписати вишу годину студија или обновити годинуНЕ МОГУ се уписати пре датума испита у "Октобру 2".

2) Студенти који ће пријавити испит у "Октобру 2" и који ће без обзира на исход полагања испита обновити годину НЕ МОГУ се уписати пре датума испита у "Октобру 2".

3) Студенти на шалтер могу доћи тек када им све накнаде за упис буду прокњижене на финансијској картици (по истом принципу како се пријављују испити).

I) Упис ће се обавити у следећим терминима:

1) упис студената који се први пут уписују у вишу годину студија траје од 3. до 1115. октобра:

- II година се уписује 3. октобра 2019. у периоду од 8,00 до 17,30 сати (од 8,00 до 11,30 - 2 шалтера, од 11,30 до 14,00 - 4 шалтера и од 14,00 до 17,30 - 2 шалтера);

- III година се уписује 4. октобра 2019. у периоду од 8,00 до 17,30 сати (од 8,00 до 11,30 - 2 шалтера, од 11,30 до 14,00 - 4 шалтера и од 14,00 до 17,30 - 2 шалтера),

- IV година се уписују 7. и 8. октобра 2019. у периоду од 8,00 до 17,30 сати (од 8,00 до 11,30 - 2 шалтера, од 11,30 до 14,00 - 4 шалтера и од 14,00 до 17,30 - 2 шалтера).

Студенти су дужни да се придржавају наведених термина за упис. Упис након 1115. октобра 2019. биће могућ уз подношење молбе за накнадни упис (накнада 3.500 динара) и биће је могуће поднети до 25. октобра 2019. године.

Студенти који пријаве испит/е у ванредном испитном року "Октобар 2", а од којег зависи да ли ће уписати вишу годину студија или ће обновити, се уписују у периоду од 7. до 1115. октобра 2019. мимо распореда предвиђеног за упис виших година студија (најраније на дан полагања испита, а по обради записника са полаганог испита).

2) студенти који обнављају годину (поновци) уписују се 8, 9. и 10. октобра 2019. у периоду од 8,00 до 17,30 сати (од 8,00 до 11,30 - 2 шалтера, од 11,30 до 14,00 - 4 шалтера и од 14,00 до 17,30 - 2 шалтера);

Студенти су дужни да се придржавају наведених термина за упис. Упис после 1115. октобра 2019. биће могућ уз подношење молбе за накнадни упис (накнада 3.500 динара) и биће је могуће поднети до 25. октобра 2019. године.

Студенти који пријаве испит/е у ванредном испитном року "Октобар 2" се уписују у периоду од 7. до 1115. октобра 2019. мимо распореда предвиђеног за упис поноваца (најраније на дан полагања испита, а по обради записника са полаганог испита).

3) студенти који уписују годину у продуженом статусу се уписују од 01. до 03. октобра 2019. и од 14. до 18. октобра 2019. у периоду од 8,30 до 14,00 сати (пауза шалтера од 10,30 до 11,00).

НАПОМЕНА: упис продуженог статуса је могућ и пре полагања испита у ванредном испитном року (Октобар 2).

Студентима свих категорија уписа, који не изврше упис и обнову уписа за школску 2019/2020. годину до 25. октобра 2019. престаје статус студента. За даљи наставак студија ова лица могу поднети захтев за поновно стицање статуса студента (накнада 1.500 динара), који уколико буде позитивно решен, студенту ће се омогућити накнадни упис или обнова године (накнада 3.500 динара) - укупно додатних трошкова: 5.000 динара.

Поновним стицањем статуса студента долази до преласка на новији студијски план и програм (уколико новији постоји) - у овом случају студенти који прелазе на новији план купују комплет за упис у скриптарници (фасцикла, индекс, обрасци) и достављају две нове фотографије - даље студије настављају са новим бројем индекса.

II) Документација која се подноси приликом уписа и обнове уписа:

1) један ШВ-20 и један П-5 образац (скриптарница);

2) индекс;

3) доказ о одговарајућој уплати (уплатница):

- упис средствима из буџета: 6.900 динара (плаћају студенти који остваре право уписа наредне године студија на терет буџета, а по извршеном рангирању у оквиру одобрене квоте);

- самофинансирајући студенти који уписују наредну годину студија плаћају школарину у износу од 86.000* динара (школарина се може платити из два дела, без писања молбе за одобрење плаћања школарине на рате, тако да се први део школарине у износу од 48.000 динара плаћа одмах на упису, док се други део школарине плаћа приликом овере зимског семестра (јануар 2020) у износу од 38.000 динара);

*НАПОМЕНА: Студенти који се уписују у вишу годину студија према тачкама 8, 9 и 10 Одлуке о правилима уписа школске 2019/2020. посебну накнаду за упис (4.900 / 9.800 / 14.700) плаћају одмах приликом уписа на посебној уплатници уз коришћење свог персоналног позива на број.

- самофинансирајући студенти који обнављају годину студија плаћају школарину која се обрачунава према броју ЕСПБ бодова из свих неположених предмета и множи са вредношћу бода према трошковнику - 1.433,33 динара - а максимално до износа од 95.000 динара (уколико је укупан износ за обнову већи од 48.000 динара, школарина се може платити из два дела, без писања молбе за одобрење плаћања школарине на рате, тако да се први део школарине у износу од 48.000 динара плаћа одмах приликом обнове године, док се други део школарине плаћа приликом овере зимског семестра у остатку износа до укупног износа школарине за обнову године);

- студенти који се уписују у статусу продужене године (продужени статус) плаћају накнаду у износу од 21.800 динара (студенти који су у школској 2018/2019. били студенти IV године на буету у продужени статус у школској 2019/2020. уписују продужени статус на терет буџета и плаћају трошкове уписа у износу од 6.900 динара).

III) Молбе за плаћање школарине на више рата могу се поднети Комисији за разматрање захтева студената у вези са плаћањем школарине на шалтеру Службе за наставу најкасније до уторка, 8. октобра 2019. (до 14 часова). Молба се мора предати на посебном обрасцу (О-9) који се набавља у скриптарници. Студенти који буду пријавили испит/е у ванредном испитном року "Октобар 2" ову молбу подносе у периоду од 7. до 11. октобра (након што се прокњижи испит/и). Молбе које се предају ван оквира наведених рокова неће бити узете у разматрање.

НАПОМЕНА: Студенти чији трошкови уписа не прелазе износ преко 30.000 динара немају право подношења молбе за одобрење плаћања школарине у ратама.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 99 гостију и нема пријављених чланова