English  uk copy 

 

План 2008.

Назив студијског програма: Приватно право

Степен студија: Трећи

Назив нивоа студија: докторске академске студије

Година успостављања: 2008

Студије трају: 3 године (6 семестара)

Укупан број предмета у студијском програму: 7

Укупан број осталих обавеза: 16

Обавезан завршни рад: ДА

Обим студијског програма: 180 ЕСПБ

Окончањем студијског програма стиче се: научни назив "доктор наука-правне науке"

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П СИР
ПРВА ГОДИНА
1 Систем приватног права 1 О 6 0 10
2 Приватно право у Европској унији 1 О 6 0 10
3 Израда и јавна одбрана семинарског рада 1 О 0 3 4
4 Обрада и објављивање одбрањеног сем. рада у стручном или научном часопису 1 О 0 2 1
5 Активно учешће на општем семинару за приватно право 1 О 0 3 3
6
Индивидуалне консултације са наставницима и избор студијске групе
1
О
0
2
2
7 Активно учешће у факултетсим активностима које су усмерене на унапређење наставе и науке 2 О 0 4 4
8-9 Предмети студијске групе 1 и 2 ( бира се 2 од 5 ) 2 ИБ 4 0 8
Облигационо право-имовинска и неимовинска штета 2 И 4 0 8
Стварно право - одабране теме 2 И 4 0 8
Породично право - брачно и партнерско право 2 И 4 0 8
Грађанско процесно право - одабране теме 2 И 4 0 8
Међународно приватно право - одабране теме 2 И 4 0 8
10-11 Изборни предмет 1 и 2 ( бира се 2 од 11 ) 2 ИБ 3 0 5
Неважност уговора 2 И 3 0 5
Међународно приватно право Европске уније 2 И 3 0 5
Право животне средине 2 И 3 0 5
Право архиктетуре, урбанизма и грађевинсрства 2 И 3 0 5
Право интелектуалне својине 2 И 3 0 5
Европско и међународно породично право 2 И 3 0 5
Упоредно дечије право 2 И 3 0 5
Bona fides римског права 2 И 3 0 5
Реална средства обезбеђења потраживања у римском праву 2 И 3 0 5
Економика Европске уније 2 И 3 0 5
Рецепција римског права 2 И 3 0 5
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ДРУГА ГОДИНА
12 Индивидуалне консултације и избор теме за израду докторске дисертације 3 О 0 0 3
13 Методологија научноистраживачког рада 3 О 4 0 6
14 Прелиминарно прикупљање података о домаћим и страним научним радовима 3 О 0 2 2
15 Уводно излагање кандидата на општем семинару за приватно право 3 О 0 1 2
16 Прикупљање грађе за израду докторске дисертације 3 О 0 7 7
17 Израда и објављивање библиографије радова које се односе на дисертацију 3 О 0 2 2
18 Израда и јавна одбрана семинарског рада који се односи на тему докторске дисертације 3 О 0 2 3
19 Обрада и објављивање одбрањеног семинарског рада или излагање на стручном скупу 3 О 0 1 3
20 Тематско предавање студентима основ.студија под надзором ментора 3 О 0 1 2
21 Консултације са ментором, израда докторске дисертације 4 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
22 Консултације са ментором, израда докторске дисертације 5 О 0 20 30
23 Консултације са ментором, израда и јавна одбрана докторске дисертације 6 О 0 20 30
Укупно часова активне наставе: 40
Укупно ЕСПБ: 60

 

 

                                                               

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Pravilnik doktorske studije Privatno pravo.pdf)Pravilnik doktorske studije Privatno pravo.pdf 84 kB
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 244 гостију и нема пријављених чланова