English  uk copy 

 

Мастер студије - општи смер

Назив студијског програма: Општи смер          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије*        

Напомена:        

* назив нивоа студија до измена ЗоВо из 2010. године: "дипломске академске студије - мастер"

Година успостављања: 2008     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму: 4          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник" *       

Напомена:        

* студенти уписани до школске 2010/11. године стицали су академски назив "дипломирани правник - мастер"      

 

Р.бр. Назив предмета Семестар Статус Настава ЕСПБ
П В СИР
ПРВА ГОДИНА
1-4 Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 49 ) 1 ИБ 3 2 0 10
  Спољнотрговинско право 1 И 3 2 0 10
  Модели истражног поступка 1 И 3 2 0 10
  Посебне истражне радње 1 И 3 2 0 10
  Међународна сарадња у сузбијању криминалитета 1 И 3 2 0 10
  Одговорност надређеног у међународном кривичном праву 1 И 3 2 0 10
  Неурачунљивост у кривичном праву 1 И 3 2 0 10
  Историја политичких и правних институција Војводине 1 И 3 2 0 10
  Берзанско право 1 И 3 2 0 10
  Банкарско право 1 И 3 2 0 10
  Право привредних друштава ЕУ 1 И 3 2 0 10
  Међународно породично право 1 И 3 2 0 10
  Трговачко право ЕУ 1 И 3 2 0 10
  Право конкуренције 1 И 3 2 0 10
  Управно право - посебни део 1 И 3 2 0 10
  Права грађана и државна управа 1 И 3 2 0 10
  Уставна заштита људских права 1 И 3 2 0 10
  Уставно судство 1 И 3 2 0 10
  Међународни односи 1 И 3 2 0 10
  Међународна заштита људских права 1 И 3 2 0 10
  Методологија права 1 И 3 2 0 10
  Методологија друштвених наука 1 И 3 2 0 10
  Социологија политике 1 И 3 2 0 10
  Историја политичких и правних теорија 1 И 3 2 0 10
  Савремени политички системи 1 И 3 2 0 10
  Историја цивилизације 1 И 3 2 0 10
  Правне теорије и институције антике 1 И 3 2 0 10
  Земљишно и водно право 1 И 3 2 0 10
  Ауторско и проналазачко право 1 И 3 2 0 10
  Упоредно породично право 1 И 3 2 0 10
  Судска заштита субјективних права у ЕУ 1 И 3 2 0 10
  Међународне финансије и финансијско право 1 И 3 2 0 10
  Колективно радно право 1 И 3 2 0 10
  Међународно радно право 1 И 3 2 0 10
  Економика Европске уније 1 И 3 2 0 10
  Економска анализа права 1 И 3 2 0 10
  Међународни судови и арбитраже 1 И 3 2 0 10
  Уговорно право међународне трговине 1 И 3 2 0 10
  Међународно приватно право ЕУ 1 И 3 2 0 10
  Криминалистика 1 И 3 2 0 10
  Казнено извршно право 1 И 3 2 0 10
  Доказна средства у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
  Тероризам 1 И 3 2 0 10
  Корупција 1 И 3 2 0 10
  Систем обезбеђења имовине и пословања 1 И 3 2 0 10
  Систем заштите личности и објекта 1 И 3 2 0 10
  Контрола служби безбедности 1 И 3 2 0 10
  Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела 1 И 3 2 0 10
  Упоредно кривично процесно право 1 И 3 2 0 10
  Психологија исказа у кривичном поступку 1 И 3 2 0 10
5 Студијско истраживачки рад 2 О 0 0 20 0
6 Завршни рад 2 О 0 0 0 20
Укупно часова активне наставе: 40  
Укупно ЕСПБ: 60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао иполагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 84 гостију и нема пријављених чланова