План 2013.

Назив студијског програма: Права - Смер унутрашњих послова          

Степен студија: Други

Назив нивоа студија: мастер академске студије

Година успостављања: 2013     

Студије трају: 1 годину (2 семестара) 

Укупан број предмета у студијском програму:          

Обавезан завршни рад: ДА      

Обим студијског програма: 60 ЕСПБ    

Окончањем студијског програма стиче се: академски назив "мастер правник

Р.бр.

Назив предмета

Семестар

Статус

Настава

ЕСПБ

П

В

СИР

ПРВА ГОДИНА

1-4

Изборни предмети 1-4 ( бира се 4 од 27 )

1

ИБ

3

2

0

10

Модели истражног поступка

1

И

3

2

0

10

Посебне доказне радње

1

И

3

2

0

10

Криминалистичка идентификација

1

И

3

2

0

10

Доказна средства у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Тероризам

1

И

3

2

0

10

Корупција

1

И

3

2

0

10

Контрола служби безбедности

1

И

3

2

0

10

Савремени методи и средства откривања и доказивања кривичног дела

1

И

3

2

0

10

Међународна сарадња у сузбијању криминалитета

1

И

3

2

0

10

Упоредно кривично процесно право

1

И

3

2

0

10

Поступак пред међународним кривичним судом

1

И

3

2

0

10

Одговорност надређеног у међународном кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Легалитет и опортунитет у кривичном процесном праву

1

И

3

2

0

10

Психологија исказа у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Неурачунљивост у кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Алтернативне кривичне санкције

1

И

3

2

0

10

Међународна кривична дела

1

И

3

2

0

10

Тумачење у кривичном праву

1

И

3

2

0

10

Организовани криминалитет

1

И

3

2

0

10

Малолетничко кривично право

1

И

3

2

0

10

Систем обезбеђења имовине и пословања

1

И

3

2

0

10

Систем заштите личности и објеката

1

И

3

2

0

10

Права грађана и државна управа

1

И

3

2

0

10

Трговина људима

1

И

3

2

0

10

Мере безбедности психијатријског карактера

1

И

3

2

0

10

Улога поротника у кривичном поступку

1

И

3

2

0

10

Насиље у породици

1

И

3

2

0

10

5

Студијско истраживачки рад

2

О

0

0

20

0

6

Завршни рад

2

О

0

0

0

20

Укупно часова активне наставе:

40

Укупно ЕСПБ:

60

У првом семестру студент прати наставу и полаже испите из четири студијска подручја која је изабрао са листе изборних предмета. Савладавањем предметне материје студент продубљује знања која је у одређеним материјама стекао на основним студијама или стиче нова знања у материјама које нису обухваћене програмом основних студија.

Студент који је остварио најмање 30 поена по основу учешћа у наставним активностима на предмету стиче право на полагање испита из тог предмета у редовним и апсолвентским испитним роковима, почев од јануарског испитног рока.

У другом семестру студент, у консултацији с ментором, обавља студијски истраживачки рад (300 часова) везан за завршни рад, пише завршни рад и на крају га брани пред комисијом. Тема завршног рада мора се односити на неку од материја коју је студент слушао и полагао у оквиру предмета које је изабрао, а сам рад садржи продубљену обраду неког питања.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (MAS) - 2013.pdf)Knjiga predmeta - Prava - Smer unutrašnjih poslova (MAS) - 2013.pdf 261 kB
mic

Упишите

ДРЖАВНИ

ПРАВНИ

Дипломирани правник је професија која се директно везује за вршење државне власти  и вршење најзначајнијих друштвених функција.

Гарантујемо вам

ЗНАЊЕ

Успеси на међународним такмичењима потврђују наш квалитет.

Остварите

ПРАКСУ

у државним институцијама и кроз правне клинике.

прочитајте више...

Ко је на мрежи: 205 гостију и нема пријављених чланова